Specialisti za elektrotehnični material

 

Veleprodaja

Elektronabava > O nas > Veleprodaja

Prodaja inštalaterjem

IGOR TEROPŠIČ

Direktor gospodarske dejavnosti
(01) 58 99 334 (040) 386 970 igor.teropsic@elektronabava.si

ALEŠ ČELIGO

Skrbnik ključnih kupcev
(051) 335 656 ales.celigo@elektronabava.si

VASJA OROŽIM

Skrbnik kupcev
(031) 334 140 vasja.orozim@elektronabava.si

BRANKO ŠKRJANEC

Prodajni specialist - razsvetljava
(01) 58 99 411 (041) 329 059 branko.skrjanec@elektronabava.si

KRISTJAN FILIPIČ

Prodajni specialist - razsvetljava
(031) 359 763 kristjan.fIlipic@elektronabava.si

DARIAN MURKOVIČ

Prodajni specialist industrijska razsvetljava
(01) 58 99 431 (031) 652 931 darian.murkovic@elektronabava.si

MLADEN ŠPENDE

Prodajni specialist - kabli
(01) 58 99 421 (051) 248 683 mladen.spende@elektronabava.si

ALJOŠA ULE

Prodajni specialist - kabelski menedžment
(041) 537 506 aljosa.ule@elektronabava.si

Prodaja industrijskim kupcem

MARKO POGLAJEN

Direktor gospodarske dejavnosti
(01) 58 99 357 (041) 723 874 marko.poglajen@elektronabava.si

DENIS IMŠIROVIĆ

Skrbnik kupcev
(040) 466 425 denis.imsirovic@elektronabava.si

SANDI GORČAN

Skrbnik kupcev
(041) 532 025 sandi.gorcan@elektronabava.si

SAŠO MARCELAN

Prodajni specialist razvodi in transf. postaje
(01) 58 99 472 (051) 259 693 saso.marcelan@elektronabava.si

MIHA POŽUN

Prodajni specialist HVAC in obnovljivi viri energije
(01) 58 99 458 (051) 658 132 miha.pozun@elektronabava.si

DAMJAN PALČIČ

Prodajni specialist zbiralčni sistemi
(01) 58 99 475 (041) 327 696 damjan.palcic@elektronabava.si

Inženiring posli SN in VN (energetska oprema in telekomunikacije)

MARKO POGLAJEN

Direktor gospodarske dejavnosti
(01) 58 99 357 (041) 723 874 marko.poglajen@elektronabava.si

PETER PENIČ

Skrbnik ključnih kupcev
(01) 58 99 393 (041) 724 944 peter.penic@elektronabava.si

Prodaja trgovinskim kupcem

IGOR TEROPŠIČ

Direktor gospodarske dejavnosti
(01) 58 99 334 (040) 386 970 igor.teropsic@elektronabava.si

SONJA ČOSO

Skrbnica ključnih kupcev
(031) 347 383 sonja.coso@elektronabava.si

Prodaja na tuje trge

VELJKO MILAKOVIĆ

Direktor prodaje v Adria regiji
(01) 58 99 306 (031) 689 131 veljko.milakovic@elektronabava.si