Kdo smo

Elektronabava je vodilna slovenska specializirana trgovska družba in član skupine Rexel, vodilnega svetovnega distributerja elektrotehničnega materiala in opreme. Elektronabava že 60 let z elektrotehničnimi materiali oskrbuje:

Elektromontažna podjetja,
Industrijo,
Elektrogospodarstvo,
Telekomunikacije,
Fizične osebe.

Zakaj Elektronabava?

ŠIROK ASORTIMENT
Slovimo po širokem izboru blaga na enem mestu in dobri
logistiki, kar nam omogoča, da lahko svojim kupcem zagotovimo
hitre in primerne rešitve.

KVALITETNA PONUDBA PRIZNANIH PROIZVAJALCEV
Vsa leta svojega obstoja nismo spreminjali svoje specializacije.
Imamo dostop do najnovejših izdelkov renomiranih
svetovnih proizvajalcev.

STROKOVNOST IN SVETOVANJE
Naši kupci dobijo v sodelovanju z nami strokovno usposobljenega
partnerja z visokim nivojem tehničnega znanja, ki
jim zna svetovati ob njihovem nakupu .

KONKURENČNE CENE
S pomočjo izdelkov priznanih proizvajalcev, ki zagotavljajo
visok nivo kvalitete ob ugodni ceni, vam zagotavljamo,
da boste pri nas za vaš denar dobili največ.

Rexel je vodilni globalni distributer elektromateriala, energetsko učinkovite opreme in storitev. Rexel je s svojo ponudbo orientiran na tri glavna področja – industrijo, komercialne in stanovanjske objekte. Skupina nudi storitve kupcem po vsem svetu s ciljem, da jim pomaga ustvarjati dodano vrednost in jim zagotavlja učinkovito poslovanje.
Skupina zaposluje 30.000 ljudi in je prisotna v 38 državah s prodajno mrežo 2.200 poslovalnic. V letu 2016 je znašala konsolidirana prodaja 13,2 milijard evrov.

NAŠE POSLANSTVO

Smo specializiran distributer z elektrotehničnimi materiali in izdelki, ki je s svojo tradicijo strokoven in zanesljiv partner. S ponujanjem naprednih tehnologij in izdelkov ter svetovanjem svojim kupcem poiščemo najprimernejšo rešitev z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja. Naša odzivnost in širina ponudbe zagotavlja kupcu hiter nakup na enem mestu. Elektronabava je podjetje, ki išče ambiciozne, podjetne in strokovne sodelavce, katerih uspešnost prepoznava in nagrajuje ter jim omogoča delovanje in razvoj v mednarodnem podjetju.

VIZIJA PODJETJA

Želimo krepiti vodilno vlogo specializiranega ponudnika izdelkov in storitev s področja elektrotehnike in distribucije električne energije z zagotavljanjem inovativnih in celovitih rešitev s ciljem biti prva izbira za naše kupce, zaposlene in dobavitelje.

NAŠE VREDNOTE

Naše delo temelji na tradiciji in odprtosti
za nove izzive modernega poslovanja.
Naš cilj ni le trgovati, želimo svetovati
in vam ponujati ustrezne rešitve.
Svojo prepoznavnost na tržišču gradimo
s hitrim odzivom na potrebe naših
kupcev. Poštenost v poslovanju razumemo
kot nepogrešljivo sestavino sodelovanja.
Uresničujemo jo vsakodnevno, tudi z vami.

STROKOVNOST
Veliko vlagamo v izobraževanje in razvoj zaposlenih, ker želimo biti na tekočem z inovacijami na področju elektrotehničnega materiala. Tako dobijo kupci ob sodelovanju z nami strokovno usposobljenega partnerja z visokim nivojem tehničnega znanja, ki jim zna svetovati ob njihovem nakupu.

VARNOST
Vsa leta svojega obstoja nismo spreminjali svoje specializacije (prodajnega programa), tako da uspešno združujemo tradicijo z modernim pristopom do strank, s čimer omogočamo dostop do najnovejših izdelkov najbolj renomiranih svetovnih proizvajalcev. S pomočjo kvalitetnih izdelkov priznanih proizvajalcev, ki zagotavljajo visok nivo kvalitete ob ugodni ceni, vam zagotavljamo, da boste pri nas za vaš denar dobili največ.

RAZVOJ
Želimo, da kupec čim lažje in hitreje pride do izdelkov in storitev podjetja. Elektronabava izboljšuje kvaliteto svojih storitev tako v smislu dostopnosti, kot tudi povečevanja nabora svoje ponudbe.

ODGOVORNOST
Prispevamo k racionalni rabi energije in s tem boljši kakovosti življenja ljudi, ki jim skrb za lastno okolje ni tuja.

Uradni podatki podjetja
 Naziv:  ELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali d.o.o
Kratek naziv:  ELEKTRONABAVA d.o.o
 Sedež podjetja: Cesta 24. junija 3, 1231 LJUBLJANA
 Matična številka: 5003555
Davčna številka: SI 75777037
Generalni direktor: Marin Pavšek

Transakcijski računi

UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 2900 0005 0549 661
SWIFT: BACXSI22

SKB banka d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
IBAN: SI56 0310 0100 2929 466
SWIFT: SKBASI2X

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0292 3001 5651 769
SWIFT: LJBASI2X

ABANKA VIPA D.D., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0510 0801 0660 680
SWIFT: ABANSI2X

Zgodovina


1949 Elektronabava je bila ustanovljena 12.aprila z odločbo vlade FLRJ iz nabavnega oddelka GEDES-a (Elektrogospodarstva Slovenije). Poslovati je začela junija kot “Elektronabava,
podjetje za nabavo elektrogospodarstva SRS”.

1951 Elektronabava se je vključila v zunanjetrgovinsko poslovanje prek “Dravskih sporazumov”, ko je v imenu GEDES-a uvažala elektroopremo in elektromaterial v zameno za izvoženo električno energijo v Avstrijo.

1952 Po splošni preobrazbi gospodarstva in osamosvojitvi podjetij po ukinitvi generalnih direkcij je marca Elektronabava pridobila uvozno-izvozno registracijo za poslovanje z elektrotehničnim in drugim materialom. Vsa leta od ustanovitve je družba poslovala kot p.o. (popolna odgovornost).

1955 Elektronabava se registrira kot samostojno podjetje, podjetje za uvoz elektroopreme in elektromateriala, Ljubljana, Resljeva cesta 18.

1962 Elektronabava se je preselila v nove poslovne prostore na Titovi cesti 1 .

1973 Avgusta se preseli v nove prostore na Titovi cesti 40 v centru Ljubljane kot Elektronabava, p. o., specializirano izvozno-uvozno podjetje z elektrotehničnim materialom.

1990 Elektronabava odkupi stare prostore tovarne Energoinvest, ki jih preuredi za potrebe svojega skladišča. V preurejenih skladiščih na Cesti 24. junija 3 je delo steklo leta 1993.

1993 V sklop preureditve starih prostorov Energoinvesta spada tudi oktobrska otvoritev prve maloprodajne trgovine v Črnučah .

1995 V procesu lastninskega preoblikovanja postane Elektronabava delniška družba v večinski lasti notranjih lastnikov. Družba je imela sedež na Slovenski cesti 58 v centru Ljubljane.

1999 Elektronabava se preseli v nove poslovne prostore v Črnučah, Cesta 24. junija 3.

2000 Po sklepu skupščine so v juniju stekle aktivnosti za odprodajo delnic družbe francoski multinacionalki Rexel, ki je v postopku javne ponudbe postala 100% lastnik.

2001 Aprila se delniška družba preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo v 100% lasti grupacije Rexel S.A. Paris. Od takrat posluje skladno z usmeritvami lastnika.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem je vsota hotenj, znanja, sodelovanja in medsebojnega zaupanja vseh sodelavcev, da optimalno zadovoljujemo zahteve in pričakovanja svojih odjemalcev. Politiko pregledujemo v okviru rednih letnih vodstvenih pregledov, jo po potrebi dopolnjujemo ali spreminjamo.

Elektronabava d.o.o. z doslednim in stalnim izvajanjem ukrepov za izboljševanje in učinkovitost delovanja sistema kakovosti teži k doseganju poslovne odličnosti, ki ima naslednje temeljne cilje:

 

Zadovoljstvo kupcev kot glavni cilj,

Doseganje uspešnega poslovanja, ki zagotavlja lastnikom in zaposlenim primerne učinke in krepi ugled družbe na trgu,

 Upoštevanje zakonodaje in predpisov, ki regulirajo področje kakovosti proizvodov in njihovega vpliva na varnost ljudi in okolja,

 Upoštevanje konteksta in relevantnih zainteresiranih strani,

Biti vodilni ponudnik elektrotehničnega materiala in proizvodov na trgu,

Zagotavljati dolgoročni razvoj družbe,

Prispevati k razvoju družbeno-ekonomskega okolja v katerem poslujemo,

Zmanjševati negativne vplive na okolje,

Stalno izboljševanje komunikacij

Izboljševanje sistemov vodenja.