Specialisti za elektrotehnični material

Zamenjava klasične razsvetljave v industriji z LED razsvetljavo

Elektronabava > Nasveti  > Zamenjava klasične razsvetljave v industriji z LED razsvetljavo
Industrijska-hala-z-Led-osvetlitvijo4

Zamenjava klasične razsvetljave v industriji z LED razsvetljavo

V industrijskih objektih je lahko razsvetljava eden izmed večjih porabnikov električne energije, zato se podjetja vse bolj zavedajo, da lahko z zamenjavo le-te izboljšajo osvetljenost delovnih mest in zmanjšajo porabo energije. Zamenjava obstoječe razsvetljave z LED razsvetljavo je donosna in varna naložba, ki se povrne v kratkem času. Veliko vlogo pri prihrankih igra tudi dolga življenjska doba LED svetilk. Z uporabo LED razsvetljave se znižuje tudi izpust toplogrednih plinov v ozračje.

Energetska učinkovitost LED industrijske razsvetljave v primerjavi s klasičnimi načini osvetljevanja

V industrijskih objektih so večinoma v uporabi fluorescenčna svetila, ki imajo krajšo življenjsko dobo in slabši svetlobni izkoristek kot LED svetilke, medtem ko lahko v starejših proizvodnih objektih še vedno srečamo metal halogenske svetilke. Prednost LED svetilk je, da ob vklopu zasvetijo takoj in se jim ni treba ogrevati na delovno temperaturo. Vse to je zelo pomembno pri industrijskih obratih za takojšnji prihranek energije. Kot smo že omenili, imajo LED svetilke večjo učinkovitost in večji svetlobni izkoristek, zato lahko tudi zmanjšamo skupno število svetilk v industrijskem objektu.

SHEMA---energetske-ucinkovitosti

Slika 1: Prikaz razmerja med porabo energije in osvetljenostjo glede na vrsto svetilke

Prednosti LED osvetlitve industrijskega delovnega okolja

Pravilna osvetlitev delovnih mest izboljša produktivnost, zmanjša utrujenost, varuje zdravje in zmanjša možnost delovnih nesreč. Pomembna sta ustrezna porazdelitev in nivo osvetljenosti glede na delovno mesto. Z novo tehnologijo se zmanjša hrup (brnenje svetilk), prav tako pa LED svetila oddajajo v okolje manj toplote kot klasična svetila.

Preveri v e-trgovini
Enostavnost vzdrževanja industrijskih LED svetilk

Vzdrževanje svetilk v industrijskem okolju je velikega pomena za nemoteno delovanje proizvodnega procesa. V večjih industrijskih objektih je otežena tudi dostopnost do svetilk, s tem pa so povezani tudi veliki stroški. LED svetila imajo daljšo življenjsko dobo kot sijalke in so manj občutljiva na tresljaje. Veliko proizvajalcev ponuja tudi dolgo garancijsko dobo; tudi do 5 let.

Industrijske-svetilke

Slika 2: LED svetila imajo dolgo življenjsko dobo in s tem manj potreb po vzdrževanju na nedostopnih mestih (Vir fotografije: http://www.thornlighting.com/en/solutions/case-studies/industry/bomat-industrial-manufacturer-brugnera-italy)

Nujnost varnostnih svetil v industriji

V industrijskih objektih je zelo velik poudarek tudi na področju varnosti. Veliko uporabnikov zanemari vzdrževanje varnostne razsvetljave, ki je v kritičnih trenutkih v prvi vrsti namenjena za varen umik ljudi iz stavb in za ponovno vzpostavitev normalnih pogojev za delovanje. Tako kot pri splošni razsvetljavi se tudi tukaj vse več uporabnikov odloča za uporabo svetilk v LED tehnologiji in izvedbi AVTOTEST, ki omogoča, da se svetilka sama testira in nato z indikatorjem sporoča ustreznost delovanja.

exit-LED-svetila

Slika 3: Primer varnostnih LED svetil – Awex

Preveri v e-trgovini
Sklep

LED razsvetljava je tako, iz mnogih zgoraj naštetih vidikov, primernejša osvetlitev za industrijske prostore od klasičnih svetilk. LED osvetlitev je primernejša tako iz stališča energetske učinkovitosti, varnosti, vzdrževanja in počutja ljudi v prostorih osvetljenih z LED svetili. Kot taka je LED osvetlitev pametna odločitev v koraku s časom in razvojem tehnologije na področju osvetljevanja.

Seveda pa vsa svetila niso primerna za uporabo v vsakem industrijskem okolju in zato v podjetju Elektronabava nudimo projektno podporo in rešitve za razsvetljavo. Dogovorimo se lahko tudi za energetski pregled obstoječe razsvetljave. Pregled vključuje ogled objekta, popis svetilk in pripravo predloga zamenjave svetilk z izračunom prihranka električne energije. Prav tako lahko pripravimo izračun osvetljenosti v prostoru in dobavo optimalne rešitve za projekt. Sodelujemo s priznanimi proizvajalci razsvetljave in nudimo strokovno sodelovanje tudi pri investicijskih projektih in predlogih za učinkovito razsvetljavo.

 


Kontakt za nasvete in informacije:

DARIAN MURKOVIČ

Prodajni specialist za razsvetljavo

GSM: (031) 652 931

E-pošta: darian.murkovic@www.elektronabava.si


 

Darian Murkovič

darian.murkovic@elektronabava.si

Darian Murkovič je zaposlen v Elektronabavi kot prodajni specialist za področje razsvetljave.