Specialisti za elektrotehnični material

Vas zanima samooskrba z električno energijo iz sončnih mikro elektrarn?

Elektronabava > Nasveti  > Vas zanima samooskrba z električno energijo iz sončnih mikro elektrarn?
Mikro-elektrarna

Vas zanima samooskrba z električno energijo iz sončnih mikro elektrarn?

V tokratnem članku vam naš specialist za področje zelene energije Miha Požun odgovarja na nekaj najbolj pogostih vprašanj, ki si jih običajno zastavimo ob premišljevanju o naložbi v sončno mikro elektrarno.

Kaj je »mikro« sončna elektrarna?

Termin »mikro sončna elektrarna« pomeni elektrarno manjše moči od 50 kW, ki je primerna za vsa gospodinjstva. Do priključne moči 43kW pa se mikro elektrarne v gospodinjstvih in podjetjih danes postavlja izključno za samooskrbo in ne za prodajo.

Zakaj se odločiti za samooskrbno elektrarno?

Bistveni razlogi so prihranek pri električni energiji. Samooskrbna sončna elektrarna, priključena v interno hišno inštalacijo za števec električne energije, lahko zmanjša strošek za električno energijo tudi na 0 EUR. Posamezniki se za elektrarno odločajo izključno zaradi varčevanja, nekateri tudi zaradi želje po varovanju okolja.

Kako lahko pridemo do cene 0 EUR za električno energijo?

Elektrike, ki jo posameznik proizvede, ni več treba kupiti pri dobavitelju. Plača se samo priključna moč, ki je odvisna od moči varovalke.

Kako deluje samooskrba?

Samooskrba je uredba o kompenziranju oddane in prevzete električne energije na letni ravni. Tukaj ne gre za samooskrbo v smislu, da uporabnik elektrarne ni priklopljen na električno omrežje, saj ostaja priklopljen na električno omrežje in plačuje priključno moč priklopa na omrežje SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja). Ta nam z uredbo neto merjenja nudi brezplačno »hrambo« električne energije, ko je višek in jo ob potrebi brezplačno vrne. Vsaka proizvedena kWh je last lastnika elektrarne. Zanjo se ne plačujejo niti omrežnina niti davek niti prispevki za OVE.

Če na letni ravni v omrežje “posodimo”1000 kWh ur in jih 1000 kWh iz omrežja “vzamemo” nazaj ponoči, v deževnih dneh ali pozimi, nas to stane 0 EUR. Vsi prispevki vezani na kWh se izničijo. Plačuje se izključno priključna moč »moč varovalk«. Večja, kot je varovalka, močnejša je lahko elektrarna in večji je mesečni fiksen strošek. To je približno tako kot, da bi plačeval naročnino, ne pa impulzov.

Smiselno je postaviti ravno prav veliko elektrarno izključno za lastne potrebe, saj morebitne viške električne energije konec leta uporabnik brezplačno preda dobavitelju električne energije.

Kakšen je strošek elektrarne?

Strošek elektrarne se glede na velikost elektrarne povrne v obdobju med 6 in 10 let. Za postavitev elektrarne je mogoče dobiti subvencije Eko sklada in »eko« posojilo ter namesto plačila mesečnega stroška za električno energijo, plačevati posojilo. Finančno stanje se tako posamezniku ne poslabša, ampak se na dolgi rok celo izboljša. Ko poplača elektrarno, se mu finančno stanje izboljša za siceršnji mesečni strošek za električno energijo. V obdobju odplačevanja elektrarne, nima stroška za energijo, ampak anuiteto, ki je pa lahko nižja od stroška za električno energijo. Elektrarna kot taka ni strošek, temveč naložba.

Koliko uporabnikov električne energije v gospodinjstvu mora biti, da se splača naložba v mikro elektrarno?

Gospodinjstva, za katera je odločitev za mikro elektrarno smotrna, so tista z mesečnim stroškom za električno energijo vsaj 80 EUR.

Še posebej optimalne stranke so tiste, ki razmišljajo o nakupu toplotne črpalke ali električnega vozila, saj ga lahko polnijo s tako pridobljeno čisto obnovljivo energijo. Če se je nekdo odločil za čim bolj ekološki način bivanja, ima po vsej verjetnosti tudi toplotno črpalko in je e-mobilen.

Kakšne so prednosti samooskrbne elektrarne pred običajnim priklopom na električno omrežje?

Večja vršna moč, resnično čista električna energija in izboljšano finančno stanje.

Kaj nudimo v zvezi s tem v Elektronabavi?

V Elektronabavi vam izdelamo informativno ponudbo, ogled izkušenega monterja na terenu, zasnovo idejnega projekta, pravilno dimenzionirano elektrarno glede na lego in naklon strehe, skupaj z realnimi izračuni in prihranki, pripravo dokumentacije za Eko sklad, soglasje za priključitev na električno omrežje, izris eno-polne sheme, montažo in kakovostno opremo. Pri tem nudimo garancijo dobaviteljev opreme, ki je med 10 in 25 let.

Koliko časa trajajo priprave na montažo mikro elektrarne – projekt, sestava, dokumenti?

Priprave lahko trajajo več kot mesec dni, saj se čaka na soglasje elektro distributerja in na pogodbo s strani Eko-sklada.

Kakšna je subvencija Eko sklada?

Povprečno je to 180 EUR na vsak kilovat montirane moči, vendar največ 20 % naložbe.

Koliko časa traja montaža?

Montaža traja od 1 do 2 dni, odvisno od velikosti elektrarne zahtevnosti objekta in razpoložljivosti ekipe.

Moduli---mikro-elektrarna

Dostava paketa modulov za mikro elektrarno

Ali je montaža zahtevna in kdo sodeluje?

Za izvajanje montaže imamo v Elektronabavi sklenjene pogodbe s kakovostnimi podizvajalci po celotni Sloveniji.

Samooskrba---moduli elektrarne

Montaža modulov mikro elektrarne v Ajdovščini

Ali je vzdrževanje mikro elektrarne zahtevno?

Ne. Redni servisi mikro elektrarne niso potrebni. Tudi vzdrževanje ne zahteva stroškov in napora. Lastniki elektrarne lahko na telefonu spremljajo delovanje elektrarne za vsak modul posebej. Ni potreben obisk, ker lahko sami vidijo delovanje vsakega modula na aplikaciji za pametni telefon. Če pride do težave, se lahko vse podrobnosti vidijo na telefonu in se po potrebi pokliče monterja. Vpogled v dogajanje na elektrarni s pomočjo mobilne aplikacije ima tudi monter in je o tem obveščen. Obisk monterja je tako potreben izključno v primeru resne napake, kot je npr. okvara optimizatorja ali razsmernika. Redni kontinuirani obiski so nepotreben strošek.

Kako se zagotavlja servis v primeru okvare?

V primeru okvare optimizatorja ali inverterja SolarEdge zanjo poskrbi monter, ki je izvajal montažo. V tem primeru je popravilo za stranko brezplačno, saj delo in nov optimizator plača proizvajalec opreme SolarEdge. Stroški pri zamenjavi nastanejo v primeru okvare modula. Vendar je pokvarljivost modulov razmeroma nizka, saj se pokvari približno 1 promile modulov. V tem primeru lastnik elektrarne plača demontažo, nov modul pa prejme brezplačno.

Kaj pa v primeru dežja in zime? Kakšen je izkoristek?

V primeru slabega vremena se elektrika dobiva iz omrežja, saj elektrarna proizvaja med 5 in 10 % nazivne moči. V sončnih dneh se običajno proizvede več elektrike in se viške kWh odda v omrežje. Uredba o neto merjenju nam omogoča brezplačno hrambo teh viškov in njihovo porabo v tekočem letu.

Kakšen je estetski vidik samooskrbne elektrarne in kako vpliva na streho?

Moduli na strehi celo podaljšajo življenjsko dobo kritine, ker je kritina dodatno zaščitena. Montirajo se v glavnem na streho, ker je najceneje in najlepše, in sicer na vse tipe kritine. Sicer je možna izbira med črno in sivo barvo, a se po večini kupci odločijo za sive – cenejšo različico. Na voljo pa so tudi barvni moduli in povsem črna izvedba – tudi podkonstrukcija.

Mikro-elektrarna-litija

Moduli na strehi na hiši v Šmartnem pri Litiji

 

Moduli---mikro-elektrarna-Ajdovscina

Moduli na hiši v Ajdovščini

Upamo, da smo vam z zgornjimi odgovori na vprašanja bolj natančno predstavili smisel naložbe v samooskrbo ter postopek inštalacije modulov sončne elektrarne na vaš objekt. Gre za naložbo v vašo varčno in čisto prihodnost, ki se bo obrestovala tako vam kot vašim potomcem.


Za več podrobnosti kontaktirajte našega strokovnjaka:

g. Miha Požun

e-mail: miha.pozun@www.elektronabava.si

Miha Požun

miha.pozun@elektronabava.si

Miha Požun je zaposlen v Elektronabavi kot prodajni specialist za obnovljive vire energije in sisteme za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje.