Specialisti za elektrotehnični material

Uporaba in dimenzioniranje UPS naprav v hišni inštalaciji v primeru izpada

Elektronabava > Nasveti  > Inštalacije  > Uporaba in dimenzioniranje UPS naprav v hišni inštalaciji v primeru izpada
UPS1

Uporaba in dimenzioniranje UPS naprav v hišni inštalaciji v primeru izpada

V današnjih časih se veliko govori o računalniških podatkih s stališča varovanja in shranjevanja podatkov, varovanja pred virusi in vdori v računalniške sisteme. Redkeje pa se zamislimo nad tem, kako varno in kakovostno je električno napajanje naše opreme.

 

Vreme in varnost naših naprav

Nestanovitno vreme se nadaljuje tudi v Sloveniji. ARSO poroča o rekordnem številu strel na nevihto. Udari strele lahko povzročijo izpade elektrike, ki je tudi sicer v industrijskih okoljih in mestih velikokrat »onesnažena« in povzroča nihanja v omrežju. Vse to pa vpliva na naše najbolj priljubljene domače in poslovne naprave, kot so televizorji, igralne konzole, računalniki in podobno. Med nevihtami se lahko namreč zaradi udara strele in izpada elektrike take naprave poškodujejo ali pa (vsaj) izgubimo dragocene podatke iz domačih strežnikov in računalnikov.

 

Rešitev pred strelo je UPS

Za zaščito vaših dragocenih domačih naprav priporočamo uporabo UPS-a za domačo uporabo, da bodo vaš računalnik, ekran, domači strežnik in podobne naprave 100 % varne.
Če se sprašujete, kaj UPS sploh je, naj vam pojasnimo, da gre za brezprekinitveno napajanje in zaščito pred nihanji v napetosti (Uninterruptible Power Supply). Po domače vaše naprave bodo delale brezhibno, tudi če udari strela ali če zmanjka elektrike.

 

Kako deluje UPS?

Impulzi usmerniki lahko do neke mere zaščitijo in ublažijo nestabilno delovanje električne napetosti. Če pa pride do prekinitve električne energije ali pa do močnejših napetostnih sunkov, impulzni usmerniki ne preprečujejo izpada električne energije.
V primeru izpada električne energije se električne naprave izključijo, ker sami usmerniki niso sposobni akumulirati električne energije za delovanje in posledično pride do izgube tekočih podatkov in še huje do poškodb zapisa na samih diskih. To se zgodi v primeru, če pride do prekinitve med samim branjem in pisanjem diska, kar pa ni niti malo zaželen scenarij. Da pa ne pride do zgoraj navedenega scenarija, obstajajo naprave, ki se imenujejo UPS (uninterruptible power supply) ali po naše brezprekinitveno napajanje.
Za ohranitev raznih elektronskih komponent, računalnikov, strežnikov, sončnih kolektorjev, hranilnikov podatkov, industrijske avtomatike, varnostnih sistemov, merilnih laboratorijskih inštrumentov in še mnogo drugih naprav, je smiselno zgoraj navedene električne naprave priključiti preko UPS naprav.
Ne glede na to, katere vrste UPS napravo boste izbrali, je pomembno, da izberete UPS napajanje, ki bo imelo 25 do 50 % večjo moč, kot je nazivna moč bremena, priklopljenega na UPS napravo.
V primeru, da dobavljena električna energija preveč oscilira, je potrebno posebno pozornost posvetiti tudi vhodni napetosti in izbrati UPS napajanje in s tem UPS napravo, ki je manj dovzetna za takšna nihanja.
Boljše UPS naprave imajo možnost vhodne napetosti med 170 V in 270 V, nekateri tudi več. V takšnih primerih je izbira UPS naprave celo bolj pomembna in tudi težje specificirana kot zgolj UPS naprava, ki zagotavlja določeno avtonomijo določenim porabnikov, saj služi UPS naprava v prvi vrsti tudi kot zaščitni element električnim porabnikom.
V procesu odločanja za UPS napravo boste izbrali, je priporočljivo predhodno izmeriti, kakšni so običajni pojavi na električnem vodu, ki že do sedaj napaja vaše električne porabnike, ki jih želite priklopiti na UPS napravo.

 

Tehnologija UPS naprav

Od različnih rešitev, ki so na voljo v sodobni tehnologiji pri zagotavljanju nemotene oskrbe z električno energijo, je razvoj UPS naprav povečal njihovo učinkovitost ter zmanjšal njihovo velikost in dovoljeno operativno prožnost, času, potrebnemu, da se bo naprava prilagodila dejanskim potrebam.
Te postopne razširitve področja delovanja UPS se odražajo v različnih vrstah razvitih sistemov, ki so razvrščeni po standardu EN 62040-3 v tri družine:

– Napetost in frekvenca odvisna (VFD- Voltage and Frequency Dependent),
– napetost neodvisna (VI – Voltage Independent),
– napetosti in frekvenca neodvisna (VFI- Voltage and Frequency Independent).

 

tabela

 

Off-line delovanje ali tehnologija UPS v pripravljenosti

Pri off-line tehnologiji UPS naprav se električni porabniki napajajo direktno iz električnega omrežja. V primeru izpada omrežnega napajanja, ali v primeru podnapetosti ali prenapetosti, UPS preklopi na napajanje z energijo iz akumulatorjev. Tehnologija UPS off-line napajanje se v glavnem uporablja za napajanje manjših moči in ima preklopni čas 2-10 ms.

 

vezava

 

Line-interactive delovanje ali tehnologija aktivne pripravljenosti UPS-a

Med normalnim delovanjem so porabniki napajani iz omrežja s tem, da UPS naprava s pomočjo avtotransformatorja korigira vhodna napetostna nihanja in s tem zagotavlja napetostno stabilno izhodno napetost. V primeru prekinitve omrežnega napajanja se vključi razsmernik UPS-a, ki poskrbi za napajane porabnikov z energijo iz akumulatorjev. Tehnologija UPS line-interaktivnega delovanja se v glavnem uporablja za napajanje manjših moči. Preklopni čas je 2-10 ms.

 

line interactive

 

On-line delovanje ali tehnologija stalnega delovanja UPS-a

V normalnem on-line delovanju UPS stalno deluje, kar pomeni, da konstantno napaja porabnike preko usmernika in razsmernika, kar imenujemo dvojna pretvorba električne energije, in sicer izmenična v enosmerno ter enosmerna v izmenično. S takšnim načinom delovanja UPS zagotavlja idealno izhodno napetost. Tudi v primeru nepredvidljivih napak na omrežnem napajanju kot so prednapetosti, podnapetosti, prekinitev električne energije, frekvenčna nestabilnost itd. UPS naprava brez kakršnekoli prekinitve še naprej oskrbuje porabnike z energijo, ki je shranjena v akumulatorjih.
UPS tehnologija on-line zagotavlja frekvenčno in napetostno napajanje porabnikov, kar je še posebej pomembno pri napajanju kritičnih porabnikov.

 

on-line delovanje

 

Katere podatke potrebujete pri izbiri primerne UPS naprave?

Za izbiro primerne UPS naprave potrebujete naslednje informacije:
– Katere naprave bodo na UPS priključene – da določite tehnologijo UPS naprave.
– Je potrebna vgradnja v Rack omaro ali naj bo UPS samostoječ?
– Želeno moč naprave (V/W)
– Kakšno moč bo UPS napajal (v W)
– Želena avtonomija (npr. 10 min pri 1000 W)?

lastnosti-in-cena

Sklep

UPS naprave večkrat napačno enačimo s »pametnimi« akumulatorji. Osnovno poznavanje delovanja nam omogoči prilagoditev brezprekinitvene naprave našim potrebam. Vedno moramo imeti v mislih, da nam UPS poleg avtonomnosti od električnega omrežja, omogoča tudi zaščito pred nihanji v napetosti. Popolno zaščito naprav in miren spanec nam omogoča samo ena tehnologija: on-line dvojna pretvorba. (VFI).

 

Preveri v e-trgovini >>

 

Luka Erlah

luka.erlah@elektronabava.si

Luka Erlah je zaposlen v Elektronabavi kot produktni specialist za inštalacijsko opremo.