Specialisti za elektrotehnični material

Tehnična oprema za varnost zgradb

Elektronabava > Nasveti  > Inštalacije  > Tehnična oprema za varnost zgradb
varnost-zgradb

Tehnična oprema za varnost zgradb

Tehnična oprema v zgradbah predstavlja sodobne tehnološke rešitve oziroma sisteme, ki zagotavljajo uporabniku zgradbe varnost, udobje in energetsko učinkovitost. Seveda je namembnost zgradbe tista, ki določa, kateri funkciji je potrebno dati največ poudarka. Pogosto razmišljamo o avtomatiziranju doma ali pisarne, da si zagotovimo okolje, ki se prilagaja našim potrebam. Kadar razmišljamo o stroških in prispevku k varovanju narave, bomo razmišljali o energetski učinkovitosti. Če pa govorimo o premoženju večje vrednosti, nevarni soseski ali objektih, kjer se nahaja večje število ljudi, pa bomo predvsem pozorni na varovanje ljudi in premoženja, o čemer pa si nekaj več lahko preberete v nadaljevanju.

Protivlomni sistemi

Sistemi, ki s pomočjo različnih senzorjev gibanja zaznavajo nepooblaščeno prisotnost v varovanih prostorih in območjih ter status alarma javljajo nadzornim varnostnim službam.

Videonadzorni in videodetekcijski sistemi

Video nadzorni sistemi skrbijo za vpogled, shranjevanje in prenos video slik do osebe, ki nadzoruje objekt. Posnetki so nekaj časa shranjeni in omogočajo kasnejši pregled in rekonstrukcijo dogodkov. Nekatere kamere oziroma sistemi omogočajo samostojno prepoznavanje dogodkov (prisotnost ljudi, vozil, prepoznavanje registrskih tablic, obrazov ipd.). Na podlagi rezultatov prepoznavanja pa se lahko sprožijo določene akcije (vklop alarma, zaklepanje vrat, odpiranje zapornice …).

Kontrola pristopa

Sistem skrbi za kontrolo dostopanja do varovanih območij in objektov. Prehajanje pooblaščenih oseb se izvaja s pomočjo tipkovnice z vstopnim geslom, čitalnikom magnetnih kartic oz. ključkom, z videodetekcijskimi metodami in biometričnimi metodami (prepoznavanje obraza, prepoznavanje prstnega odtisa ali šarenice očesa).

Javno ozvočenje

Sistem skrbi za prenos pomembnih obvestil preko dispečerja do obiskovalcev oziroma z avtomatskim obveščanjem v primeru izrednih dogodkov (npr. evakuacijsko sporočilo v primeru požara). Javno ozvočenje se obvezno načrtuje in vgrajuje v vse večje objekte, upošteva pa se skladnost z EN 54 standardi.

Protipožarni sistemi

Protipožarni sistemi se načrtujejo in vgrajujejo v vse večje objekte. Oprema in izvedba mora biti skladna z EN 54 standardi. Osnovni namen protipožarnih sistemov je zgodnja detekcija dima oziroma požara s pomočjo dimnih (točkovnih ali linijskih), temperaturnih in ročnih javljalnikov in sprožanje določenih akcij: odvajanje dima in toplote, daljinsko javljanje požara požarnim ekipam, zvočno in svetlobno opozarjanje, krmiljenje požarnih vrat …

Odvod dima in toplote

Sistem za odvod dima in toplote, ki na podlagi detekcije požara skrbi za varen odvod dima in toplote skozi prezračevalne sisteme, kupole in okna.

Sistemi za javljanje plina

So sistemi, ki s pomočjo javljalnikov plina zaznajo ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, metan, propan in druge zdravju nevarne pline ter sprožijo opozorila in alarme.

Centralnonadzorni sistem

Centralno nadzorni sistem je sistem, ki preko komunikacijskih protokolov združuje vse vgrajene sisteme. S pomočjo predprogramiranih algoritmov reagira na vhodne signale senzorjev in avtomatsko ali preko potrditve operaterja sproži določeno akcijo (izklop napajanja, vklop varnostne razsvetljave, vklop evakuacijskega sporočila, odpiranje protipožarnih prehodov …). Sistem običajno skrbi tudi za prikaz stanja tehnične opreme, javlja okvare ipd.

 

Sklep

Področje tehnične opreme v zgradbah je precej široko, a hkrati izjemno pomembno za vsak objekt. Tehnični sistemi nadgrajujejo osnovne sisteme zgradb, kot so vodovodni razvod, ogrevanje in hlajenje prostorov, razsvetljava, razvod električne energije in lokalno računalniško omrežje. Stopnja varnosti, udobnosti in energetske učinkovitosti pa je prepuščena željam uporabnika.

V Elektronabavi smo s partnerskimi podjetji in izvajalci pripravili ponudbo za vse tehnične sisteme zgradb. Rešitev je veliko, predvsem pa se prilagajamo specifikam objektov, željam in proračunu investitorjev ter potrebam naših kupcev. Zagotavljamo opremo, tehnično pomoč, storitve programiranja in spuščanja v pogon ter vzdrževanje v garancijski in pogarancijski dobi. V ponudbi se stalno izboljšujemo z vidika ugodnih cen, kvalitete opreme in usluge, ki jo nudimo našim kupcem.

Preizkusite nas, in skupaj bomo opremili varnejše, udobnejše in učinkovitejše javne, poslovne in stanovanjske zgradbe in domove!

Preveri v e-trgovini >>

 

Andrej Skobe, andrej.skobe@www.elektronabava.si

Andrej Skobe

andrej.skobe@elektronabava.si