Specialisti za elektrotehnični material

Študija primera: Zamenjava živosrebrovih sijalk s sijalkami Philips LED TrueForce

Elektronabava > Nasveti  > Študija primera: Zamenjava živosrebrovih sijalk s sijalkami Philips LED TrueForce

Študija primera: Zamenjava živosrebrovih sijalk s sijalkami Philips LED TrueForce

Od leta 2007 v Sloveniji velja Uredba o omejevanju svetlobnega onesnaženja, od leta 2016 pa na področju Evropske Unije ni več dovoljena dobava visokotlačnih živosrebrovih sijalk (poznane tudi pod komercialnimi oznakami »VTF«, »HQL«,  »HPS«).

Poseben izziv in hkrati potencial za izboljšave predstavljajo svetilke tipa »KN« in »Krogle«, katere srečujemo tako na vaseh kot tudi v večjih urbanih območjih.

V številnih slovenskih občinah je kljub prepovedi  uporabe in nezmožnosti nove dobave visokotlačnih živosrebrovih sijalk  v uporabi še tisoče svetilk s takšnimi sijalkami. Ravno tako, kot obstaja več različnih tipov svetilk, ki se v osnovi ločijo glede na lego sijalke ali po domače »žarnice« v svetilki, obstaja tudi več različnih izvedb sijalk. V teh primerih vam želimo pomagati pri izbiri najbolj optimalne rešitve.

Poseben problem predstavljajo svetilke poznane pod oznako KN. V teh svetilkah za ulično razsvetljavo je sijalka nameščena z okovom navzgor, zaščito pred vremenskimi vplivi pa zagotavlja steklen pokrov, ki se okoli sijalke zavije v nosilno rozeto svetilke.  Uporabniki se zaradi prepovedi dobave živosrebrovih sijalk srečujejo s težavami pri dobavi nadomestnih sijalk in z velikimi problemi, saj morajo zagotoviti delovanje razsvetljave.

V svetilkah tipa KN so običajno nameščene živosrebrove sijalke moči 80 ali 125W, za katere ostaja elegantna rešitev z ustrezno nadomestno LED sijalko.

Rešitev težav predstavljajo sijalke Philips LED TrueForce Core HB MV ND, ki delujejo direktno na omrežno napetost 230V in se kažejo kot idealna rešitev, ki:

  • bistveno zniža priključne moči,
  • ob znižanju priključne moči izboljšujejo nivo osvetlitve na cesti,
  • zniža neugodno bočno osvetlitev proti stavbam in osvetlitev navzgor proti nebu.

 

TrueForce Core LED Industrial HB MV

Svetilka KN (proizvajalec Elektrokovina) z LED sijalko TrueForce Core LED Industrial HB MV 35W

Zakaj kljub drastičnemu znižanju priključne moči dosežemo boljšo osvetlitev?

Ključno podatek pri razumevanju delovanja sijalk je količina svetlobe, katero sijalka izžareva v lumnih, še bolj pomembno pa je, v katere smeri sijalke to proizvedeno svetlobo sevajo. Smeri sevanja svetlobe svetlobnega vira grafično kaže polarni diagram.

 

Če podrobno pogledamo polarni diagram, ki kaže, v katerih smereh sijalka seva bolj in v katerih manj vidimo, da živosrebrove sijalke sevajo predvsem bočno in zelo malo v smeri osno naprej in nazaj (v enaki ali nasprotni smeri okova sijalke). Rezultat uporabe takšne sijalke v nezasenčeni svetilki tipa KN, ko je živosrebrova sijalka »VTF« usmerjena predvsem navzdol je, da večina svetlobe sploh ni usmerjena v smeri cestišča, temveč  izrazito neugodno v okoliške objekte.

 

Kaj želimo doseči?

  • V območjih nad svetilko (rdeče puščice) ne želimo sevanja svetlobe, kar tudi zahteva Uredba omejevanju svetlobnega onesnaženja, ki ne dovoljuje osvetljevanja nad nameščenimi svetilkami v zunanjih območjih. Pri svetilkah KN to v celoti ni možno izpolniti, se pa lahko stanje bistveno izboljša u izbiro prave LED sijalke.
  • V območju okolice in stavb (oranžna puščica) želimo usmeriti čim manj svetlobe.
  • Svetlobo želimo usmeriti predvsem v smeri cestišča (zelena puščica).

*Zamenjava sijalk ne rešuje vseh zahtev Uredbe o omejevanju svetlobnega onesnaženja, a se kaže kot idealna vmesna rešitev do celovite sanacije z zamenjavo svetilk.

Meritve in fotografije testne inštalacije:

 

VTF 125 TrueForce Core LED HB
Izmerjeno* 142 W 35 W
5m levo pod svetilko 5m desno 5m levo pod svetilko 5m desno
rob ceste 1 1,20 lx 2,20 lx 1,40 lx 4,40 lx 7,20 lx 4,10 lx
sredina 1,00 lx 1,90 lx 1,20 lx 3,60 lx 6,30 lx 4,00 lx
rob ceste 2 0,90 lx 1,90 lx 0,80 lx 3,60 lx 4,60 lx 4,10 lx
Povprečje: 1,39 lx   Povprečje: 4,66 lx
    Razlika: + 3,27 lx 335,20%


ZAKLJUČKI:

  • Po zamenjavi sijalk na testni instalaciji je priključna moč znižana / dosežen prihranek kar 75%.
  • Po zamenjavi sijalk je osvetlitev višja za 300%.
  • Barvni videz okolice je po zamenjavi bistveno boljši.
  • Zamenjava sijalk ne rešuje vseh zahtev Uredbe o omejevanju svetlobnega onesnaženja, a se kaže kot idealna vmesna rešitev do celovite sanacije z zamenjavo svetilk.

 

Energetski in finančni učinki:

Povratek investicije (ROI) dosežemo že po približno letu delovanja, oziroma po doseženi 20% življenjske dobe delovanja LED sijalke. Zatem sledijo še vsaj 4 leta delovanja s kar 75% prihrankom energije in stroškov!

Obstoječa sijalka: Ustrezna zamenjava: Prihranek: ROI:
4000 K – nevtralno bela barva (podoba kot  izhodiščna VTF, ki ima 4200 K)
VTF 80 W 2763602 TrueForce Core LED Industrial HB MV 24 840 75% (iz 94 v 24 W) 1 leto
VTF 125 W 2762232 TrueForce Core LED Industrial HB MV 35 840 75%  (iz 142 v 35 W) 1 leto
3000 K  – toplo bela barva (primernejša za umirjen izgled večernega urbanega okolja)
VTF 80 W 2763601 TrueForce Core LED Industrial HB MV 24 830 75% (iz 94 v 24 W) 1 leto
VTF 125 W 2763603 TrueForce Core LED Industrial HB MV 35   830 75%  (iz 142 v 35 W) 1 leto

 

Nasvet: Takojšnja zamenjave vseh živosrebrovih sijalk v cestnih svetilkah z okovom navzgor (npr. tip KN) s sijalkami Philips TrueForce Core LED Industrial HB MV.

Svetilke je potrebno priključiti neposredno na izmenično omrežno napetost 230V.

TrueForce Core LED Urban PT

Sijalke TrueForce Core LED Industrial HB MV v svetilkah tipa »Krogla« (primer spodaj), kjer je okov sijalke spodaj in sijalka seva pretežno navzgor, niso najoptimalnejša izbira, saj je svetloba usmerjena predvsem v neželeno smer navzgor, čeprav so energetsko sicer bistveno boljša rešitev od zastarele živosrebrove sijalke. Takšna rešitev torej ni najbolj optimalna izbira.

Kot rešitev za svetilke tipa »Krogla« so ustreznejša izbira sijalke TrueForce Core LED Urban PT

Nasvet: Takojšnja zamenjave vseh živosrebrovih sijalk v cestnih svetilkah z okovom navzdol (npr. tip Krogla) ali v svetilkhah s horizontalno pozicijo svetlobnega vira s sijalkami Philips TrueForce Core LED Urban PT.

Svetilke je potrebno priključiti neposredno na izmenično omrežno napetost 230V. Pred zamenjavo je potrebno preveriti velikost sijalke saj so sijalke zaradi zagotavljanja visoke učinkovitosti dokaj velike. 

Obstoječa sijalka: Ustrezna zamenjava: Prihranek: ROI:
4000 K – nevtralno bela barva (podoba kot  izhodiščna VTF, ki ima 4200 K)
VTF 80 W 2761109  TrueForce Core LED Urban PT 27 840 71 % (iz 94 v 27 W) 1,2 leta
VTF 125 W 2761108  TrueForce Core LED Urban PT 42 840 71 % (iz 142 v 42 W) 1,2 leta
3000 K  – toplo bela barva (primernejša za umirjen izgled večernega urbanega okolja)
VTF 80 W 2761142  TrueForce Core LED Urban PT 27 830 71 % (iz 94 v 27 W) 1,2 leta
VTF 125 W 2761141  TrueForce Core LED Urban PT 42 830  71 % (iz 142 v 42 W) 1,2 leta

 

 

Rezultat: Bistveno nižja poraba energije. Osvetljevanje v okolico, nebo in manj intenzivno osvetljevanje v smeri cestišča ostaja nespremenjeno. Oblika sevanja sijalke TrueForce Core LED Industrial HB MV je enaka kot pri živosrebrovi sijalki.

 

Opozorilo: Sijalke TrueForce Core LED Industrial HB MV in TrueForce Core LED Urban PT je potrebno priključiti neposredno na izmenično omrežno napetost 230V. Pred zamenjavo je potrebno preveriti ustreznost velikosti, saj so zaradi zagotavljanja visoke učinkovitosti LED sijalke Philips TrueForce dokaj velikih dimenzij.

 

Vse izdelke PHILIPS TrueForce si lahko ogledate tudi v naši spletni trgovini:

Pojdi v e-trgovino
Aleš Filipič

ales.filipic@elektronabava.si

Aleš Filipič je zaposlen v Elektronabavi kot višji prodajni specialist za področje razsvetljave.