Specialisti za elektrotehnični material

Oznaka CE in Izjava o lastnostih

Elektronabava > Nasveti  > Kabli in pribor  > Oznaka CE in Izjava o lastnostih
CE-oznaka4

Oznaka CE in Izjava o lastnostih

CE oznaka je deklaracija, izdana s strani proizvajalca, ki s tem zagotavlja, da proizvod dosega vse zahteve relevantne zakonodaje, nastale pod okriljem raznih EU direktiv in regulativ. CE oznaka hkrati tudi omogoča prost pretok proizvodov med članicami EU.

Zaradi izdaje CPR regulative predstavlja CE oznaka na proizvodu več standardov (med drugim tudi Nizkonapetostno Direktivo – LVD 2006/95/EC in prenovljene 2014/35/UE).
CE oznaka pod regulativo CPR označuje, da kabel zadostuje pripadajočemu spektru požarno-varnostnih zahtev, oziroma Euroclass požarnemu razredu, za katerega je bil testiran in je proizvajalec zanj izdal ustrezno Izjavo o lastnostih. Torej, če je kabel, označen z razredom odziva na ogenj Eca, pomeni, da zadostuje merilom in testiranjem, ki določajo ta razred. Oznaka CE je obvezna.

 

Izjava o lastnostih

Izjava o lastnostih je najpomembnejši dokument, ki podpira oznako CE, saj vsebuje vse informacije o proizvajalcu in proizvodu in njegovih lastnostih. Oznaka CE je le povzetek informacij, ki so v izjavi o lastnostih.
Člen 4(1) Uredbe št. 305/2011 obvezuje proizvajalce gradbenih proizvodov, da pripravijo izjavo o lastnostih, ko je gradbeni proizvod, ki je zajet v harmoniziranem standardu ali ki ustreza evropski tehnični oceni (ETA), ki je bila zanj izdana, dan na trg.

Za kable obstaja harmoniziran standard EN 50575:2014+A1:2016, zato je zanje potrebna Izjava o lastnostih in ne več Izjava o skladnosti. Izjava o skladnosti namreč daje informacije, s katerimi standardi/direktivami je proizvod skladen in je zanj običajno podlaga certifikat, ki ga je proizvod pridobil. Izjava o skladnosti je bila obvezen dokument v času veljavnosti Direktive o gradbenih proizvodih (CPD), ki jo je nadomestila Regulativa o gradbenih proizvodih (CPR). Z izdajo Izjave o lastnostih prevzema proizvajalec vse pravno odgovornost za ustreznost proizvoda.

Elektronabava ekipa

info@elektronabava.si

Elektronabava je vodilna slovenska specializirana trgovska družba, ki že več kot 70 let z elektrotehničnimi materiali oskrbuje: elektromontažna podjetja, industrijo, elektrogospodarstvo, telekomunikacije, fizične osebe.