Specialisti za elektrotehnični material

Opuščanje halogenskih žarnic

Elektronabava > Nasveti  > Opuščanje halogenskih žarnic
halogenske-zarnice

Opuščanje halogenskih žarnic

Kakšno je trenutno stanje in kakšni so naslednji koraki?

Skrb za okolje je ena pomembnejših evropskih prioritet. Okolju škodljive snovi, materiali in plini so prisotni tudi v mnogih izdelkih s področja elektromateriala. Še posebej je s tega stališča zanimiva razsvetljava, kjer je problematičen predvsem plin halogen. Veliko tipov halogenskih žarnic se iz tega razloga postopno opušča z evropskega trga. V pričujočem prispevku želimo pojasniti, da prepoved na evropskem trgu ne bo veljala za vse tipe halogenskih žarnic hkrati, temveč bo potekala postopno.

 

Halogenske žarnice z usmerjeno svetlobo za omrežno napetost

S 1. septembrom 2016 je v veljavo stopila 3. faza Uredbe (EU) št. 1194/2012. Od tega datuma dalje, halogenske žarnice z usmerjeno svetlobo za omrežno napetost ne izpolnjujejo več okoljskih EU »eco-design« zahtev in jih zato ni več mogoče dati na trg in so prepovedane. Seveda bodo sijalke z usmerjeno svetlobo še vedno dostopne le, da bodo to okolju manj škodljive LED žarnice.

 

halogenske sijalke3

Slika 1: primeri halogenskih žarnic z usmerjeno svetlobo za omrežno napetost

 

sijalke skupina

Slika 2: primeri nadomestnih LED sijalk za zamenjavo halogenskih žarnic z usmerjeno svetlobo za omrežno napetost
 

Halogenske žarnice z neusmerjeno svetlobo za omrežno napetost

S 1. septembrom 2018 bo v veljavo stopila 6. faza Uredbe (ES) št. 244/2009 (vključno s spremembama Uredb (EC) no. 859/2009 in (EU) 2015/1428) in od tega datuma dalje, halogenske žarnice z neusmerjeno svetlobo za omrežno napetost ne bodo več izpolnjevale EU »eco-design« okoljskih zahtev. Zaradi veljavnosti uredbe jih zato ne bo več mogoče dati na trg in bodo prepovedane. Tako kot v primeru halogenskih žarnic z usmerjeno svetlobo, bodo tudi v primeru žarnic z neusmerjeno svetlobo le-te nadomestile okolju manj škodljive LED žarnice.

dve sijalki

Slika 3: primeri halogenskih žarnic z neusmerjeno svetlobo za omrežno napetost

 

halogenske sijalke 2

Slika 4: primeri nadomestnih LED sijalk za zamenjavo halogenskih žarnic z neusmerjeno svetlobo za omrežno napetost

V skladu s trenutno veljavno zakonodajo, so iz zgoraj navedenega izvzete palične halogenske žarnice R7s in halogenske kapsule G9, za katere še naprej veljajo zahteve iz 5. faze zgoraj omenjene »eco-design« Uredbe. Posledično so proizvodi, ki so v skladu z zahtevami 5. faze, še vedno na voljo na evropskem trgu.

halogenske sijalke

Slika 5: primeri paličnih halogenskih žarnic R7s in halogenskih kapsul G9
 

Nizkonapetostne halogenske žarnice

Od 1. septembra 2018 dalje, morajo tudi nizkonapetostne halogenske žarnice z neusmerjeno svetlobo ustrezati »eco-design« zahtevam 6. faze prečiščene Uredbe (EC) št. 244/2009 (enako učinkovitosti sedanjega B razreda).

Že od 1. septembra 2016 pa morajo nizkonapetostne halogenske žarnice z usmerjeno svetlobo izpolnjevati »eco-design« okoljske zahteve 3. faze Uredbe (EU) št. 1194 (enako učinkovitosti sedanjega B razreda), vključno s spremembo uredbe (EU) 2015/1428. Skladno z omenjenima datumoma so, oziroma bodo ustrezne žarnice na voljo na evropskem trgu.

 

sijalki

Slika 6: primeri nizkonapetostnih halogenskih žarnic

 

Splošne pripombe namesto zaključka

Vse vrste halogenskih žarnic v LED izvedbi sijalk niso nujno enake. Po začetku veljavnosti nove uredbe se te zahteve uporabljajo samo za proizvode, ki se dajejo na trg po začetku veljavnosti. Ta uredba ne bo vplivala na razpoložljivo zalogo na dan začetka veljavnosti. Predstavljena uredba bo dejansko namenjena dajanju izdelkov na trg in ne izdelkov, ki so že na trgu.

Omenjeni razredi učinkovitosti se nanašajo na evropsko uredbo 874/2012 z dne 12. 7. 2012 o energetskem označevanju izdelkov za razsvetljavo (s spremembami 518/2014 in 2017/254).

Ta prispevek odraža trenutno veljavno zakonodajo in stanje na trgu, ki izhaja iz le-te.

Miha Gavez, miha.gavez@www.elektronabava.si

Elektronabava ekipa

info@elektronabava.si

Elektronabava je vodilna slovenska specializirana trgovska družba, ki že več kot 70 let z elektrotehničnimi materiali oskrbuje: elektromontažna podjetja, industrijo, elektrogospodarstvo, telekomunikacije, fizične osebe.