Specialisti za elektrotehnični material

Ognjeodporni kabli in Uredba EU 305/2011 – CPR

Elektronabava > Nasveti  > Kabli in pribor  > Ognjeodporni kabli in Uredba EU 305/2011 – CPR

Ognjeodporni kabli in Uredba EU 305/2011 – CPR

Kako ravnati v praksi?

Kot je že dolgo znano, je 9. 3. 2011 Evropska komisija izdala Uredbo EU 305/2011 – CPR – o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS. Natančneje si lahko zahteve Evropske komisije ogledate na njihovi spletni strani (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305) v našem prispevku pa se bomo osredotočili na segment kablov, katerih regulacija sodi pod omenjeno direktivo.

Med različnimi gradbenimi proizvodi, ki jih pokriva Uredba 305/2011- CPR o gradbenih proizvodih, so med drugim tudi energetski, kontrolni in komunikacijski kabli. CPR definira kot gradbene proizvode tiste proizvode, ki so trajno vgrajeni v gradbeni objekt. Kabli, namenjeni povezavi raznih aparatov za notranje ožičenje opreme ali električnih aparatov, so izjema.

CPR opisuje značilnosti, ki jih morajo zadovoljevati gradbeni materiali v primeru požara. Te značilnosti so za tiste kable, ki se pojmujejo kot gradbeni proizvodi, opredeljene predvsem v smislu njihovih ognjeodpornih lastnosti:

 • varnost v primeru požara (pogoj št. 2 v Anexu 1 Regulative CPR),
 • higiena, zdravje in okolje (pogoj št. 3 v Anexu 1 Regulative CPR), ti pogoji so zadovoljeni z RoHS Direktivo in REACH Regulativo.
  Ostale tehnične značilnosti kablov (električne, mehanske …) ravno tako opisujejo drugi relevantnimi standardi.

Klasifikacija in klasifikacijska merila za ognjeodpornost kablov

Opredelitev odzivnosti kabla v primeru požara se nanaša predvsem na karakteristike kabla, ki so izboljšane tako, da omogočajo, da:

se odziva na ogenj na način, da zmanjšuje izgube življenj in materialnih dobrin (reaction to fire), ali
deluje dalje tudi v požaru (resistance to fire).
Pri ocenjevanju obnašanja kablov v stiku z ognjem sta torej pomembni predvsem dve merili: odziv na ogenj in ognjeodpornost.

Odziv na ogenj (Reaction to fire)

Pri ocenjevanju odziva na ogenj se ocenjujejo naslednje reakcije predvsem sproščanje:

 • toplote,
 • dima,
 • korozivnih plinov in
 • gorečih kapljic.

Pri tem se navedene reakcije ocenjujejo predvsem glede na vrednosti opredeljene v harmoniziranem standardu EN 50575 ter ostalih standardih in testnih metodah, kot so: EN-13501-6, CLC/TS 50576, EN 30599, EN 60332-1-1, EN 61034-2 in EN ISO 1716.

Glede na rezultate testov se kable razvršča v 7 požarnih razredov: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca in Fca.

Ognjeodpornost (Resistance to fire)

Pri ocenjevanju odpornosti na ogenj se ocenjujeta predvsem dve lastnosti kablov: ohranitev funkcionalnosti in preprečitev širjenja plamena. Za ocenjevanje navedenih lastnosti je harmoniziran standard še v pripravi in bo objavljen predvidoma konec leta 2018 ali v letu 2019.

Trenutno pri ognjeodpornih kablih obstajata dva standarda, ki opredeljujeta testne metode ognje-odpornosti:

 • Standard EN 50200, ki je namenjen za kable v zasilnih tokokrogih za namene zvočnih opozoril, razsvetljave in komunikacije. Uporablja se za male kable, s premerom pod 20 mm in za kable s kovinskimi vodniki, z velikostjo vodnikov do 2,5 mm2 (PH klasifikacija).
 • Standard 50577 pa je testna metoda za merjenje ognjeodpornosti nezaščitenih električnih kablov (P klasifikacija).
  Predvidoma bodo v prihodnje kabli s funkcijo »ognjeodpornosti« v CPR klasificirani v 5 razredov: P15, P30, P60, P 90 in P 120.

Kaj to pomeni v praksi?

Ognjeodporni kabli zapadejo pod CPR regulativo, ker le-ta pokriva obe področji: odziv na ogenj in odpornost na ogenj. Trenutno obstaja samo harmoniziran standard EN50575 za določanje odziva na ogenj.

Zaradi tega se ognjeodporni kabli (še) ne morejo in ne smejo certificirati v sklopu CPR pravil, dokler ne bo izdan ustrezen EU harmoniziran standard, ki bo pokrival tudi to področje.

“Do izdaje standarda je prepovedano označevanje s CE oznako in izdajanje Izjav o lastnosti (DoP) za ognjeodporne kable.”

CE oznaka je deklaracija, izdana s strani proizvajalca, ki s tem zagotavlja, da proizvod dosega vse zahteve relevantne zakonodaje, nastale po okriljem raznih EU direktiv in regulativ in hkrati omogoča prost pretok proizvodov med članicami EEA.

CE oznaka je bila prvič predstavljena in uvedena v EU Direktivi 93/68/EEC julija 1993, da bi spremenila več direktiv in zamenjala staro oznako EC. Čeprav je ta oznaka v uporabi več kot 20 let, je okoli nje še vedno dosti nejasnosti, ker se uporablja v množici različnih standardov, vključujoč več kot 600 tehničnih specifikacij. Kot na primer, za električne kable z električno napetostjo do 1000 V dvosmerne ali 1500 V dvosmerne napetosti je zahtevana CE oznaka v sklopu Nizkonapetostne direktive (LVD, 2006/95/EC in prenovljena 2014/35/EU). Zaradi izdaje CPR regulative predstavlja CE oznaka na proizvodu več standardov.

Okvir označevanja s CE oznako se torej spreminja; z dodajanjem dodatne zakonodaje se povečuje njena pristojnost.

CE oznaka pod regulativo CPR označuje, da kabel zadostuje pripadajočemu spektru požarno-varnostnih zahtev, oziroma Euroclass požarnem razredu, za katerega je bil testiran in je proizvajalec zanj izdal ustrezno Izjavo o lastnostih. Torej, če je kabel označen z razredom odziva na ogenj Eca, pomeni, da zadostuje vsem merilom in testiranjem, ki določajo ta razred.

Elektronabava ekipa

info@elektronabava.si

Elektronabava je vodilna slovenska specializirana trgovska družba, ki že več kot 70 let z elektrotehničnimi materiali oskrbuje: elektromontažna podjetja, industrijo, elektrogospodarstvo, telekomunikacije, fizične osebe.