Specialisti za elektrotehnični material

Ukrotite stroške jalove energije s kompenzacijsko rešitvijo vzporedno vezanih kondenzatorjev

Elektronabava > Nasveti  > Inštalacije  > Ukrotite stroške jalove energije s kompenzacijsko rešitvijo vzporedno vezanih kondenzatorjev
Kompenzacija jalove energije

Ukrotite stroške jalove energije s kompenzacijsko rešitvijo vzporedno vezanih kondenzatorjev

Večina električnih naprav, kot so asinhronski motorji, kolektorski motorji na vrtilni tok, transformatorji, dušilke, indukcijske peči, varilni aparati, fluorescenčne svetilke in še mnoge druge, potrebuje za svoje delovanje poleg delovne tudi jalovo energijo, kar pomeni dodatne in nepotrebne stroške za dobavo energije. Poleg stroškov za dobavo energije nam jalova moč dodatno obremenjuje prenosne linije in druge elemente stikališč. Takšno stanje lahko izboljšamo s kompenzacijo jalove energije, tako da induktivnim potrošnikom čim bližje mestu priključitve montiramo kompenzacijsko napravo z regulatorji, kontaktorji in kondenzacijske banke.

Kako ugotovimo delež delovne in jalove moči?

Izracun jalove energije

Osnovna formula za izračun jalove moči.

Prisotnost jalove energije se določa s faktorjem moči cosφ. Proizvajalci potrošnikom zaračunavajo prekomerno prevzeto jalovo energijo če je cosφ < 0,95. Elektrogospodarstvo zahteva od svojih porabnikov, da v primeru, ko naprave iz omrežja odvzemajo večji jalovi tok, kot ustreza faktorju moči cosφ = 0,95, uredijo kompenzacijo jalovega toka na to vrednost.
Da bi učinkovito kompenzirali jalovo moč v opazovanem delu omrežja, je potrebno najprej ugotoviti delež delovne in jalove moči. Te podatke najlažje dobimo z meritvami, če opazovano omrežje obratuje. V drugem primeru, v fazi projektiranja, pa se na osnovi tehničnih karakteristik porabnikov, določi pričakovano jalovo moč.

 

Kako izračunamo velikost kompenzacijske naprave?

 

Izračun za kompenziranje jalove energije na cosφ2=1 v omrežju s karakteristikami:
izracun kompenzacije 1

 

Izračun za kompenziranje jalove energije na cosφ2=0,89 v omrežju s karakteristikami:
izracun kompenzacije 2

 

Tipi NN kompenzacij:

Direktna kompenzacija – nizkonapetostna tip DEN

Nizkonapetostna ne-regulirana kompenzacijska naprava tip DEN se uporablja za kompenzacijo jalove energije posamičnih porabnikov in skupin porabnikov, ki so istočasno v obratovanju, kot npr. večji motorji in transformatorji. Njene prednosti so v cenovni ugodnosti in v kompenzaciji jalove energije direktno na mestu nastanka. Kompenzacija DEN je v kovinski stenski omarici v katero so vgrajeni enofazni ali trifazni cilindrični kondenzatorji. V tej kompenzaciji so za varovanje vgrajene visoko učinkovite varovalke (po potrebi je lahko izvedena signalizacija izpada varovalk). Moč do 75 kvar, po potrebi izdelamo tudi močnejše direktne kompenzacije.

Avtomatska kompenzacija – nizkonapetostna – tip AEN

Kompenzacija za moči od 50 do 765 kvar, maksimalno število stopenj je 12. Na regulatorju lahko odčitavamo trenutni cosφ, tok ali harmonsko popačenje toka v %, kakšna je obremenitev – kapacitivna ali induktivna.

Nastavimo lahko čas priključitve – zakasnilni čas med priključitvijo posameznih stopenj ( 4 do 999 s ), ter varnostni čas – zakasnitev ponovnega vklopa istega kondenzatorja ( 20 do 999 s ).
Namenjena je za skupinsko in centralno kompenzacijo jalove energije, uporablja se v razdelilnih postajah v industriji, obrti, poslovnih stavbah, skratka povsod kjer je potrebna avtomatska regulacija jalove moči.

Avtomatska kompenzacija tip AEN je grajena za nazivno napetost Un = 400 V.
Naprava je v omari iz jeklene pločevine, ki je dimenzijsko usklajena z nizko napetostnimi ogrodji. Na vratih in zadnji steni so prezračevalne odprtine za hlajenje kondenzatorjev in ostale električne opreme – odvisno od velikosti kompenzacijske naprave.

Kompenzacija je modularne izvedbe s kabelskim priključkom spodaj ali zgoraj (po zahtevah naročnika). Kompenzacijski modul je sestavljen iz enofaznih ali trifaznih kondenzatorjev cilindrične oblike, ki so vezani v trikot. V modulu je ena ali dve stopnji, velikosti maksimalno 2 x 30 kvar.

AEN kompenzacijske naprave - tabela

Modul je varovan z ustreznimi visoko učinkovitimi varovalkami. Vsaka skupina kondenzatorjev se ločeno

vklaplja in izklaplja s posebnimi kontaktorji z vgrajenimi upori za omejevanje vklopnih tokov. Za razelektrenje kondenzatorjev se uporabljajo posebni upori.

V napravi so še glavno stikalo in krmilni modul-avtomatski regulator jalove moči.

Avtomatska filtrska, nizkonapetostna kompenzacija – tip AFEN

Rešitev za frekvenco resonančnega kroga fr = 189 Hz, fr = 138 in fr = 210 Hz, moči od 50 do 540 kvar ( po potrebi tudi do 637,5 kvar ), maksimalno število stopenj je 12 – vsaka stopnja je varovana z varovalkami. Na regulatorju lahko odčitavamo trenutni cosφ, tok ali harmonsko popačenje toka v %, kakšna je obremenitev – kapacitivna ali induktivna.

Nastavimo lahko čas priključitve – zakasnilni čas med priključitvijo posameznih stopenj ( 4 do 999 s ), ter varnostni čas – zakasnitev ponovnega vklopa istega kondenzatorja ( 20 do 999 s ).

Avtomatska dinamična filtrska, nizkonapetostna kompenzacija – tip ADFEN

Uporablja se pri hitro spreminjajočih se bremenih – čas reagiranja  je 80 ms, gradi se za moči od 50 do 640 kvar, maksimalno število stopenj je 8.
Prenesi tabelo kompenzacij

Preveri komponente v e-trgovini
Sašo Marcelan

saso.marcelan@elektronabava.si

Sašo Marcelan je zaposlen v Elektronabavi kot prodajni specialist za NN in SN rešitve.