Specialisti za elektrotehnični material

Najpomembnejši testi ognjeodpornosti kablov

Elektronabava > Nasveti  > Kabli in pribor  > Najpomembnejši testi ognjeodpornosti kablov
Standardi-testiranja-ognjeodpornosti-kablov-prikazna

Najpomembnejši testi ognjeodpornosti kablov

Pri zagotavljanju primernih kablov za velike projekte se vse pogosteje srečujemo z zahtevami po ognjeodpornih kablih, predvsem zaradi povečane skrbi za varnost ljudi in premoženja, ki jih nalagajo evropske direktive in regulative ter nacionalna zakonodaja. Zaščita pred posledicami ognja postaja prioriteta glede na pretekle slabe izkušnje v požarih in glede na dejstvo, da so se skrajšali časi od nastanka požara do faze polno razvitega požara (flashover), iz 15 minut (leta 1950) na 3 minute (danes). Vzrok je vedno večja uporaba umetnih materialov na vseh področjih (talne obloge, pohištvo, oblačila, zavese, gospodinjski pripomočki.).

Razvoj ognjeodpornih kablov so omogočile razne testne metode, s katerimi se ugotavlja požarna odpornost kablov za napajanje alarmnih naprav, detektorjev, protipožarnih vrat in druge opreme, ki omogoča varen umik ljudi.

V tem prispevku sta opisana in razložena dva najpomembnejša testna postopka, katerih kratici sta del označevanja ognjeodpornih kablov.

Označevanje ognjeodpornih kablov

Ognjeodporne kable prepoznamo po oznaki sestavljeni iz opisa kabla in dveh številk.

Primer: NHXH-J FE 180/E 90 (lahko tudi E 30)

Pomen oznak in vrednosti izhaja iz dveh testnih metod ugotavljanja obnašanja kablov v požaru, ki ju opisujemo v nadaljevanju prispevka.

Test ohranitve tokokroga (Test of circuit integrity) – FE/PH – IEC 60331

S tem testom ugotavljamo, če lahko posamičen kabel ohrani električni tokokrog med in po izpostavljenosti ognju v času 180 minut. Pravimo mu tudi test odpornosti izolacije (insulation integrity test). Oznaka FE je kratica za Fire /Flame Exposure (izpostavljenost ognju/plamenu). V prvotni fazi se je test opravljal samo s plamenom, pozneje pa so dodali še mehanski šok in vodo, kar predstavlja realne pogoje požara.

Opomba: ta test ni ekvivalent testu sistemske ohranitve tokokroga (System circuit integrity) skladno s standardom DIN 4102-12.

Standard-1

Test ohranitve tokokroga (samo plamen)

IEC 60331-11/-21/-23/-25 (> 750 °C)

BS 6387 (cat. C) (950 °C)

 

 

Test ohranitve tokokroga (plamen in mehanični šok) Standardi--testi2

IEC 60331-1/-2 (>830 °C, 2 A)

EN 50200(PH) (>830 °C, 2 A), EN 50362 (>830 °C, 2 A), BS 6387 (cat.Z) (950 °C,3 A)

Test ohranitve tokokroga (plamen in voda) Standardi--testi1

BS 6387 (cat. W) (650 °C,3 A)

VdS 3423 (>830°C, 3A), BS 50200 Annex E (>830 °C,2 A)

Test sistemske (funkcionalne) ohranitve tokokroga v električnih inštalacijah E 90 (Sytem circuit integrity E 90) – DIN 4102-12

Ta standard predpisuje zahteve in aktivnosti za doseganje neprekinjenega tokokroga električnih napeljav v primeru požara.

Medtem ko je test ohranitve tokokroga (FE/PH) veljaven za posamične kable, se pri tem testu testira set kablov (energetski, telekomunikacijski, podatkovni …) skupaj s podpornimi in nosilnimi elementi (kabelske police, nosilci, pritrdilni material).

Standardi

Treba je poudariti, da ni nobene povezave med tema dvema standardoma (odpornost izolacije (FE/PH) in sistemsko ohranitvijo tokokroga (E)).

Ta test izvajajo in certificirajo s strani države akreditirane inštitucije, na primer inštitut IBMB in laboratorij FIRES.

Testno obdobje je po DIN-VDE razdeljeno v tri razrede:

  • E 30 za funkcionalnost > ali = 30 min. pri temperaturi 820 °C.
  • E 60 za funkcionalnost 60 minut pri temperaturi 870°C.
  • E 90 za funkcionalnost  90 minut pri temperaturi 980°C.

V praksi se uporabljata razreda E 30 in E 90; E 60 pa zaradi ekonomskih in tehničnih razlogov ne, čeprav je specificiran v standardih.

Zaključek

Vsi javni prostori, kot so bolnice, šole, domovi za ostarele, vrtci, trgovski centri, skratka vsi prostori, kjer se zbirajo množice ljudi, so potencialna prizorišča katastrofe v primeru požara. Zato so izjemnega pomena posebni kabelski sistemi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje in izvajanje reševalnih akcij tudi med požari. Iz teh razlogov je zelo pomembno, da se uporabljajo kabelski sistemi z opravljenimi najpomembnejšimi testi ognjeodpornosti. To so kabli z oznako FE 180 in E 90. Kabli z oznako FE 180 jamčijo delovanje (izolacije) v primeru požara za obdobje 180 minut (Celovitost izolacije FE 180, Standard IEC 60331-2-1). Kabli z oznako E 90 jamčijo delovanje celotnega električnega sistema za določeno časovno obdobje vključno z nosilnim in pritrdilnim materialom (Sistemska celovitost tokokroga E 90, Standard: DIN 4102-12).

Dodatek

Standard IEC 60331 je nastal v okviru organizacije IEC (Mednarodna elektrotehnična komisija). V Evropi pa sta se razvili dve skoraj identični metodi testiranja funkcionalnosti kablov v primeru požara.

Od leta 2000 obstaja evropska metoda glede funkcionalnosti kablov v primeru požara, opisana v standardu EN 50200. V verziji iz leta 2006 je dodana klasifikacija požarne zaščite PH 15, PH 30, PH 60, PH 90 in PH 120 (čas delovanja kabla pri temperaturi 842 °C).

Standard EN 50200 se uporablja za kable s premerom, manjšim od 20 mm. Za kable večjega preseka je bil razvit podoben postopek testiranja vzporedno z EN 50200. Ta metoda se imenuje EN 50362:2004. Oba standarda sta na voljo tudi na SIST-u pod oznakami SIST EN 50200: 2016 (zadnja verzija) – Metoda preskušanja odpornosti proti ognju za nezaščitene male kable, ki se uporabljajo v zasilnih tokokrogih in SIST EN 50362:2004 – Metoda preskušanja požarne odpornosti s temperaturnim udarom vsaj 830 °C za kable z naznačeno napetostjo do vključno 0,6/1,0 kV in zunanjim premerom, večjim od 20 mm.

Elektronabava ekipa

info@elektronabava.si

Elektronabava je vodilna slovenska specializirana trgovska družba, ki že več kot 70 let z elektrotehničnimi materiali oskrbuje: elektromontažna podjetja, industrijo, elektrogospodarstvo, telekomunikacije, fizične osebe.