• hr
  • sl

Specialisti za elektrotehnični material

Kabli in pribor

Elektronabava > Nasveti  > Kabli in pribor
CE-oznaka4

Oznaka CE in Izjava o lastnostih

CE oznaka je deklaracija, ki zagotavlja, da proizvod dosega vse zahteve relevantne zakonodaje, nastale pod okriljem raznih EU direktiv in regulativ in hkrati omogoča prost pretok proizvodov med članicami EU....

Več tukaj

Pripravite se na CPR

Izjava o lastnostih (DoP) Izjava o lastnostih je ključni del CPR. Proizvajalec z izdajo izjave o lastnostih prevzame odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z lastnostmi, ki jih navaja. Informacije, ki jih...

Več tukaj