Specialisti za elektrotehnični material

Inštalacijski odklopniki

Elektronabava > Nasveti  > Inštalacijski odklopniki
Instalacijski-odklopnik1

Inštalacijski odklopniki

Dandanes smo se že praktično vsi srečali z inštalacijski odklopnikom oziroma »avtomatsko varovalko», kot radi rečemo odklopnikom v pogovoru. Uporabljajo se predvsem v hišnih inštalacijah in industrijskih razdelilnih omaricah, kjer so morebitni tokovi kratkega stika manjši in je možna interakcija z odklopnikom s strani nepoučenega uporabnika.

Inštalacijski odklopnik je avtomatski stikalni aparat, ki ščiti:

 • pred preobremenitvenim tokom in/ali
 • pred okvarnim tokom.

Sprožnik je del mehanizna inštalacijskega odklopnika, ki sproži njegov izklop. Poznamo dve vrsti sprožnikov:

 • bimetalni sprožnik – za zaščito pred preobremenitvenim tokom in
 • elektromagnetni sprožnik –  za zaščito pred okvarnim tokom.

Sproznik

Odklopnike ločimo glede na vrsto zaščite in uporabe. Parametri so standardizirani po standardu SIST EN 60898-1 in SIST EN 60947-2. Prvi se uporablja v hišni, drugi pa se uporablja v komercialni in industrijski inštalaciji.

Prednosti inštalacijskih odklopnikov so naslednje:

 • enostaven vklop/izklop,
 • opcija večkratnega vklopa/izklopa,
 • izklop vseh polov v primeru napake na enem polu,
 • modularna vgradnja.

Glavne lastnosti odklopnikov:

 • izklopna karakteristika,
 • nazivna kratkostična zmogljivost,
 • razred selektivnosti inštalacijskih odklopnikov.

Izklopna karakteristika odklopnikov

Izklopna karakteristika inštalacijskega odklopnika navaja izklopni čas inštalacijskega odklopnika v odvisnosti od preskusnega toka. V skladu s standardom EN 60898 obstajajo tri izklopne karakteristike: B, C in D.

Preverite ponudbo inštalacijskih odklopnikov v naši B2B spletni trgovini.

Pri karakteristiki B sta ta dva toka enaka 3- in 5-kratniku nazivnega toka, pri karakteristiki C 5- in 10-kratniku nazivnega toka, pri karakteristiki D pa 10- in 20-kratniku nazivnega toka. Pogovorno zato običajno poenostavljeno rečemo, da je karakteristika B najhitrejša, karakteristika D pa najpočasnejša. Karakteristika B je tako primerna predvsem za zaščito električnih vodnikov. Karakteristika C je namenjena tudi zaščiti naprav z višjimi zagonskimi tokovi, kot so npr. elektromotorji. Karakteristika D je potrebna tam, kjer se pojavljajo izjemno visoke tokovne konice ob vklopih, da ob vklopih takih naprav ne pride do nepotrebnih izklopov. Za zdaj se najbolj množično uporablja karakteristika B, bistveno manj C, uporaba D pa je redka.

 

Diagrami-B-C Diagram-D1

Diagrami izklopnih karakteristik inštalacijskih odklopnikov

Večina proizvajalcev inštalacijskih odklopnikov ima v svojem programu izdelke s temi osnovnimi karakteristikami (B, C in D), ki ustrezajo zgoraj omenjenim standardom. Izjemi sta po standardu SIST EN 60947-2 le karakteristiki K in Z. Karakteristika K je podobna motorskim zaščitnim stikalom in je zato zelo uporabna. Z karakteristika pa je zelo občutljiva na kratek stik in se uporablja za zaščito občutljivih naprav, kot so polprevodniške naprave.

Nazivna kratkostična zmogljivost odklopnikov

Nazivna kratkostična zmogljivost je najvišja vrednost kratkostičnega toka, ki jo je inštalacijski odklopnik sposoben odklopiti. Po standardih IEC 60898 in EN 60898 mora biti odklopnik sposoben prekiniti tok pod predpisanimi pogoji najmanj 2- ali 3-krat. Po teh izklopih pa mora še vedno prevajati električni tok in obdržati svojo izklopno karakteristiko. Sodobni inštalacijski odklopniki imajo nazivno kratkostično zmogljivost 6 ali 10 kA. V stanovanjskih inštalacijah običajno ne prihaja do kratkostičnih tokov, ki bi presegali 4,5 kA, zato se po svetu predpisuje za vgradnjo v stanovanjske razdelilnike inštalacijske odklopnike z nazivno kratkostično zmogljivostjo 4,5 kA ali več. V industrijskih pogojih obratovanja ali teoretično tudi v stanovanjskem razdelilniku, ki je v neposredni bližini transformatorske postaje, pa je lahko potrebna večja kratkostična zmogljivost (10 kA ali več).

Standarda IEC 60898 in EN 60898 sta namenjena za inštalacijske odklopnike za nad-tokovno zaščito v stanovanjskih razdelilnikih in podobnih inštalacijah. Standarda IEC 60947 in EN 60947, ki sicer obravnavata močnostne odklopnike, pa vsebujeta tudi poglavje, ki govori o kratkostični zmogljivosti. Nekateri proizvajalci inštalacijskih odklopnikov preizkušajo svoje izdelke po tem standardu, ker so pogoji preizkušanja enostavnejši in lažji kot po standardu IEC 60898 in EN 60898. Zato moramo biti vedno pozorni tudi na standard, po katerem je odklopnik preizkušen, ne samo na podatek o kratkostični zmogljivosti.
Če je pričakovani kratkostični tok večji od odklopne zmogljivosti, vgradimo pred inštalacijski odklopnik ustrezno taljivo varovalko.

Razred selektivnosti inštalacijskih odklopnikov

Razred selektivnosti inštalacijskega odklopnika predstavlja uspešnost njegovega delovanja pri kratkih stikih. Inštalacijski odklopniki starih konstrukcij so prekinjali kratkostični tok šele v trenutku, ko je sinusni potek toka dosegel vrednost nič. Sodoben in dober inštalacijski odklopnik pa ne prekine le toka, temveč kratkostični tok tudi omeji in ga začne prekinjati že prej, preden ta doseže svojo maksimalno vrednost. Tako pri pričakovanem toku kratkega stika 10 kA (maksimalna vrednost bi znašala 14 kA) odklopnik prekine tok že pri vrednosti 5 do 5,5 kA. Zaradi te njegove lastnosti je tudi energija, ki jo prepusti, bistveno manjša. Velikost te prepuščene energije pa je osnova za razvrstitev inštalacijskih odklopnikov v razrede selektivnosti.

Najslabši je razred je 1, najboljši pa 3. Dobri so samo odklopniki razreda 3, ki zelo dobro omejujejo kratkostični tok in prepustijo malo energije.

 

Oznaka2

 

Sklep

Na trgu se dnevno pojavljajo novi proizvajalci, ki s svojo nizko ceno privabljajo nove stranke. Mnogi izdelki so narejeni na stari konstrukciji 30-40 let, ki ne omogoča omejevanja kratkostičnega toka in pri izklopu izpusti ogromno energije. Večje prepuščanje energije pa pomeni, da odklopnik hitreje odpove oziroma neustrezno ščiti inštalacije in naprave. Pri izbiri ustreznega odklopnika naj vam bodo v pomoč opisi in pojasnila, ki smo vam jih predstavili v pričujočem članku.

Preveri v e-trgovini >>

Viri:
ETI; Matija Strehar – Razvoj odklopnikov in stikal
G. Bizjak; Varovanje električne inštalacije

Luka Erlah

luka.erlah@elektronabava.si

Luka Erlah je zaposlen v Elektronabavi kot produktni specialist za inštalacijsko opremo.