• hr
  • sl

Stručnjaci za elektrotehničke materijale

Ormari i raskl.tehnika

Elektronabava > Savjeti  > Ormari i raskl.tehnika
Instalacijski-odklopnik1

Instalacijski prekidači

U današnje vrijeme smo se gotovo svi već susretali s instalacijskim prekidačem ili "automatskim osiguračem", kako inače nazivamo prekidač u svakodnevnom govoru....

Više o tome