Specialisti za elektrotehnični material

EcoStruxureTM – nova doba novo razmišljanje z Jernejem Urbasom (Schneider Electric)

Elektronabava > Nasveti  > EcoStruxureTM – nova doba novo razmišljanje z Jernejem Urbasom (Schneider Electric)
EcoStruxure

EcoStruxureTM – nova doba novo razmišljanje z Jernejem Urbasom (Schneider Electric)

Podjetje Schneider Electric predstavlja svojo platformo EcoStruxure in celovite rešitve IoT v industriji, ki na vseh ravneh zagotavljajo popolno informacijsko varnost, nadzor procesov in analitike.

EcoStruxure™ izpopolnjuje izboljšave za IoT, mobilnost, odkrivanje, delo v oblaku, analitiko in kibernetsko varnost za zagotovitev inovacij na vseh ravneh – od povezanih izdelkov, edge control do aplikacij, analitik in storitev. EcoStruxure™ je nameščen v več kot 480.000 instalacijah z več kot 20.000 sklopi za integriranje sistema, ki povezuje več kot 1,5 milijona sredstev.

Jernej Urbas, direktor prodaje za Secure Power pri podjetju Schneider Electric je o EcoStruxure povedal:

»Skozi sistem upravljanja si prizadevamo izkoristiti celoten potencial IoT tehnologij v industrijskih sistemih. Za novo industrijsko dobo so potrebna tudi nova razmišljanja. Z razpolaganjem z informacijami v realnem času in s predhodno digitalno transformacijo operativnega okolja se bo povečala kakovost delovanja na vseh ravneh z vidika učinkovitosti, varnosti in zanesljivosti, s tem pa tudi donosnost. Avtomatizacija in informacijska tehnologija, ki sta se za te namene uporabljali do sedaj, tega cilja nista mogli v celoti zadovoljiti. Zato je pomembno, da začnejo podjetja implementirati IoT tehnologijo v industrijskih sistemih, da bi začela ustvarjati dobiček,« je dejal Jernej Urbas, direktor ITD v Schneider Electric.

Samo do leta 2020 bo na svetu več kot 30 milijard povezanih naprav. Med povezane naprave ne uvrščamo samo mobilnih telefonov, računalnikov ali pametnih ekranov. V inovativnih industrijah delavci s pomočjo mobilnih telefonov in s povečano resničnostjo (augmented reality) nadzorujejo stroje, identificirajo obstoječa stanja in sprejemajo odločitve, kar zaradi povezanosti naprav prispeva k učinkovitosti celotnega sistema v realnem času. Glede na naše potrebe je bistvenega pomena ustvariti digitalni delovni prostor in izvajati digitalno preobrazbo z večjo učinkovitostjo, ki bo hkrati spremljala zadovoljstvo kupcev, družbeno odgovorno poslovanje in dolgotrajni trajnostni razvoj.

»Praktično ni več naprav, ki ne komunicirajo z nami. To vpliva na našo panogo in zahteva povečanje proizvodnje električne energije. Poleg tega smo, zaradi želje po zmanjšanju emisij CO2 za več kot polovico sedanjih emisij, prišli do energetske dileme. Zato moramo najti način, kako vsaj trikrat povečati učinkovitost. Na prihodnost gledamo prav s stališča povečanja učinkovitosti in varnosti – da bi vsi posli, ki se vrtijo okrog pametne distribucije električne energije, na koncu zagotovili odlične storitve in dobičkonosnost, ne le za posamezne člane, pač pa za vse, ki so v tej verigi,« je dodal Urbas.

Z uporabo IoT tehnologij v industrijskem sistemu se zbirajo velike količine podatkov iz samih proizvodnih procesov. Big data je prerastel človeške sposobnosti, analiza umetne inteligence, ki zahteva povezanost in ki s procesom stalnega učenja ustvarja zaključke, je prihodnost IoT-a v industriji.

»S pomočjo umetne inteligence lahko sprejemamo odločitve, ki se razlikujejo od naših naravnih občutkov, kaj je treba narediti v danem trenutku. Veliki sistemi se lahko že danes povežejo in se tako pripravijo za prihodnost s kakovostno analizo zbranih podatkov, ki so v pomoč industriji pri boljšem izkoriščanju razpoložljivih virov in z uresničevanjem ciljev učinkovitega in dolgoročnega trajnostnega poslovanja,« je zaključil Urbas.


Jernej Urbas je globalni strokovnjak za upravljanje energije in avtomatizacijo in od septembra 2019 novi direktor prodaje za Secure Power. Na tem položaju je odgovoren za oblikovanje in izvajanje strategij oddelka, njegove cilje in procese, v skladu s poslovno strategijo podjetja. Ukvarja se tudi z razvojem partnerskega omrežja ter s sodelovanjem pri prodaji, z rešitvami za partnerje in končnimi uporabniki. Jernej Urbas ima več kot devet let izkušenj v prodaji in trženju ter odlično pozna regionalni IT in ET trg. Podjetju Schneider Electric se je pridružil leta 2008.

Vir: https://www.si21.com/IT/Nova_doba_industrije_zahteva_tudi_novo_razmisljanje, Nova doba industrije zahteva tudi novo razmišljanje, Si21, 5. 11. 2019,

https://www.si21.com/Gospodarstvo/Jernej_Urbas__Hajrudin_Dzananovic_, Jernej Urbas ˛Hajrudin Džananović, Novo vodstvo v Schneider Electric, Si21, 5. 11. 2019.

Elektronabava ekipa

info@elektronabava.si

Elektronabava je vodilna slovenska specializirana trgovska družba, ki že več kot 70 let z elektrotehničnimi materiali oskrbuje: elektromontažna podjetja, industrijo, elektrogospodarstvo, telekomunikacije, fizične osebe.