Specialisti za elektrotehnični material

ETI: Tipi zaščitnih stikal na diferenčni tok in njihova uporaba

Elektronabava > Nasveti  > ETI: Tipi zaščitnih stikal na diferenčni tok in njihova uporaba

ETI: Tipi zaščitnih stikal na diferenčni tok in njihova uporaba

V tokratnem prispevku boste podrobneje spoznali različne tipe zaščitnih stikal na diferenčni tok, njihova področja uporabe in standarde, katerim posamezni tipi zadostujejo.

Standard loči  več izvedb FID stikal glede na obliko diferenčnega toka, in sicer:

 •   AC tip: stikala, občutljiva samo na izmenične diferenčne tokove sinusne oblike
  UPORABA: preproste inštalacije v stanovanjih brez elektronskih naprav. V kar nekaj državah (Nemčija,…) je vgradnja tega tipa prepovedana
 • A tip: stikala, občutljiva na izmenične in pulzirajoče enosmerne diferenčne tokove
  UPORABA: hišna inštalacije z elektronskimi komponentami (LCD TV, računalnik, pralni stroj,… )
 • B tip: stikala reagirajo na izmenični sinusni, na pulzirajoči enosmerni in na gladki enosmerni diferenčni tok. Izklopne vrednosti so definirane do 1 kHz.
  UPORABA: inštalacije v katerih so vključeni 3F frekvenčniki ali hitrostno regulirane naprave (dvigala, žerjavi,…). Uporablja se tudi v sistemih FV na AC strani, polnilnih postaj, UPS naprav,…
 • B+ tip: stikala reagirajo na izmenični sinusni, na pulzirajoči enosmerni in na gladki enosmerni diferenčni tok. Izklopne vrednosti so definirane do 20 kHz in so pod 420 mA.
  UPORABA: inštalacije v katerih je zahtevana povečana zaščita proti požaru, po standardu VDE 0664-400

Naslednja pomembna stvar pri izbiri FID stikala je občutljivost diferenčne zaščite.

1: Področje, kjer so učinki nezaznavni.

2: Področje, kjer ni zaznati škodljivih učinkov in krčenja mišic.

3: Področje, kjer se lahko pojavijo krčenja mišic, vendar še ni nevarnosti za srce.

4: Področje, kjer se že lahko pojavijo nevarnosti za srce.

Kot lahko vidimo, so aparati z nazivnim diferenčni tokom 10 mA in manj pod mejo, nad katero se lahko pojavijo učinki, ki lahko vplivajo na zdravje človeka. Takšni aparati so zato še posebej priporočljivi za vgradnjo v kopalnice, otroške sobe, vrtce, šole, bolnišnice…

Aparati z nazivnim diferenčnim tokom 30 mA in manj pa ustrezajo pogojem za dodatno zaščito proti električnim sunkom.

Glede na standard IEC 60364-4-482 ali HD 60364.4.482 morajo biti vsi tokokrogi v TN in TT sistemu ščiteni z aparati na diferenčni tok, katerih nazivna vrednost znaša IΔn≤ 300 mA. Izjeme so zbiralke.

Izbira tipa glede na čas proženja

Glede na čase proženja ločimo 3 vrste stikal na diferenčni tok, in sicer:

 • nezakasnjen tip,
 • kratkotrajno zakasnjen tip,
 • selektivni tip.

V spodnji tabeli so prikazane razlike v času proženja med posameznimi tipi aparatov.

Nezakasnjen  – proži se v trenutku, potrebuje pa približno 20-30 ms za odklop
UPORABA: osnovna zaščita in običajna zaščita

Kratkotrajno zakasnjen (G/KV) –  proži se v 10 ms po napaki, odklopi se v 30-40 ms
UPORABA: če se želite izogniti nepotrebnim odklopom med nevihtami

Selektivni (S)– ne naredi ničesar prvih 50 ms nato se izklopi po približno 100 ms
UPORABA: če želite narediti selektivnost inštalacije

Danes moderna inštalacija zahteva uporabo več različnih naprav na diferenčni tok, kot je to prikazano spodaj. Porabniki v inštalaciji so razdeljeni v več skupin.

 • skupina A: porabniki, ki zahtevajo visoko stopnjo zaščite (30 mA): kuhinja, dnevne sobe…,
 • skupina B: porabniki, kjer je možnost dotika delov pod napetostjo manjša: razsvetljava,
 • skupina C: porabniki, ki zahtevajo visoko stopnjo zaščite in razpoložljivost električne energije: otroške sobe, kopalnice, domače delavnice… V tem primeru se v vsaki veji predvideva dodatna zaščita 30 mA ali celo 10 mA.

Kot lahko vidimo, je optimalna izbira, da za glavno diferenčno stikalo izberemo selektivni tip RCCB-ja, vse posamezne veje pa ščitimo z RCCB-jem (FID) oz RCBO-jem (KZS).

Še več informacij o zaščitnih stikalih na diferenčni tok si lahko ogledate tukaj.

Izdelke proizvajalca ETI si lahko ogledate tudi v naši spletni trgovini:
Preveri v e-trgovini

Vir:
ETI d.d., EFI priročnik

Luka Erlah

luka.erlah@elektronabava.si

Luka Erlah je zaposlen v Elektronabavi kot produktni specialist za inštalacijsko opremo.