Specialisti za elektrotehnični material

Energetska sanacija OŠ in vrtca Miška Kranjca Velika Polana

Elektronabava > Nasveti  > Energetska sanacija OŠ in vrtca Miška Kranjca Velika Polana

Energetska sanacija OŠ in vrtca Miška Kranjca Velika Polana

Velika Polana je naselje v Občini Velika Polana. Znana je kot »evropska vas štorkelj«, predvsem pa kot rojstni kraj slovenskega pisatelja Miška Kranjca. V šolskem letu 2018/2019 so se na šoli odločili za energetsko prenovo dotrajane razsvetljave na objektu OŠ in vrtca Miška Kranjca.

Slika 1: Osnovna šola Miška Kranjca, ki se je odločila za prenovo osvetlitve notranjih prostorov

 

Projekt smo prevzeli v podjetju Elektronabava, saj izvajamo:

 1. Ogled in meritve obstoječega stanja stare razsvetljave.
 2. S pomočjo računalniške 3D simulacije pripravimo predlog prenove razsvetljave, ki naj bo ustrezna po vseh zahtevanih parametrih:
 • zagotavlja naj energetsko učinkovitost,
 • zagotavlja naj ustrezno osvetljenost v učilnicah in drugih prostorih,
 • osvetlitev mora biti brez motečega bleščanja.

3. Dobavimo ustrezno opremo.

4. V sodelovanju z izvajalcem montiramo opremo.

5. Izvedemo meritve po zaključku izvedbe objekta.

Upoštevanje standardov za osvetljevanje šolskih prostorov

Pri pripravi rešitve smo upoštevali vse zahteve za osvetlitev učilnic, šolskih tabel ter drugih prostorov po slovenskem standardu SIST EN 12464-1 (Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava na delovnem mestu), ki določa minimalne zahteve za osvetlitve v tovrstnih prostorih.

Za osvetlitev šolskih učilnic je potrebno izbrati sisteme osvetljevanja, ki čim manj bleščijo, saj učenci med poukom gledajo horizontalno v smeri šolske table in ključna naloga razsvetljave je zagotavljanje najboljših vidnih pogojev za nabiranje znanja mladih radovednežev. Stopnjo bleščanja razsvetljave v prostoru merimo z indeksom bleščanja UGR (Unified Glare Rating), ki mora za učilnice biti nižji od 19, kjer nižja številka pomeni tudi nižje bleščanje. Viri bleščanja pa je lahko tudi naravna svetloba (okna).

Slika 2: Izvleček standarda SIST EN 12464-1 za izobraževalne ustanove

Legenda merskih enot:

Ēvz                 zahtevana vzdrževana osvetljenost, ki je izražena v enoti luks (lx),

UGRm            mejna (najvišja dovoljena) vrednost poenotenega indeksa bleščanja,

Uo                   najmanjša enakomernost osvetljenosti (je razmerje med najtemnejšim delom in povprečno osvetljenostjo v prostoru),

Ra                   najmanjši indeks barvnega videza uporabljenih svetilk.

 

Indeks barvnega videza (Ra) ali angleško CRI (Color Rendering Index) nam pove kako naravno bodo prikazane barve osvetljenih predmetov. Tudi ta faktor predstavlja izjemno pomemben vidik kakovosti svetlobe, ki jo svetlobni vir proizvede. Podan je s števili od 0 do 100, pri čemer je 100 najboljša možna vrednost. Indeks barvnega videza svetlobe sonca in klasičnih žarnic na žarilno nitko je 100. Za izobraževalne ustanove mora biti višji od 80.

Sanacija razsvetljave šolskih prostorov s svetilkami Signify Philips

Uporabili smo svetilke največjega svetovnega proizvajalca razsvetljave Signify/Philips.

Osvetlitev učilnic

Za osvetlitev učilnic smo uporabili svetilke:

 • Philips Lighting  Coreline Surface.
 • Šifra za naročanje: EN 2740761.
 • SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC.
 • Nadgradna svetilka LED z ustrezno omejenim bleščanjem OC (UGR pod 19).
 • Priključna moč: 30,5 W in svetlobni tok 3700 lm (121 lm/W).

Preveri v e-trgovini
Osvetlitev šolskih tabel

Za osvetlitev šolskih tabel smo uporabili svetilke:

Philips Lighting  TCS260 – izvedba z nastavljivo asimetrično optiko (Wallwasher)

 • TCS260 1x54W/840 HFS A

z vgrajeno LED sijalko T5:

 • Šifra za naročanje: EN 2742975
 • Philips Lighting – MASTER LEDtube HF HO 26W 3900lm 840 G5 1200 mm Mat A++

Preveri v e-trgovini
Osvetlitev nepedagoških prostorov (hodniki, garderobe, stopnišča, klet, pomožni prostori)
 • Šifra za naročanje: EN 2609664
 • Philips Lighting  SM060C SURFACE-MOUNTED W20L120 1xLED32S PS

 

Preveri v e-trgovini
 • Šifra za naročanje: EN 2755602
 • Philips Lighting WT060C L1200 LED36S/840

Preveri v e-trgovini

 

 • Šifra za naročanje: EN 2741247
 • Philips Lighting WL060V LED17S/840 PSU II WH

 

Preveri v e-trgovini

Osvetlitev učilnic pred sanacijo

Pred začetkom sanacije osvetlitve smo zabeležili zatečeno stanje osvetlitve in ugotovili sledeče:

 • Osvetlitev je energetsko potratna in neenakomerna.
 • Svetilke povzročajo moteče bleščanje.
 • Uporabljeni svetlobni viri ne zagotavljajo zahtevane minimalnega barvnega videza.
 • Svetilke ki so v okvari moteče utripajo.

Slika 3: Stanje osvetlitve učilnic pred sanacijo

Priprava projekta prenove osvetlitve s simulacijami osvetlitve

Po posnetku trenutnega stanja obstoječe osvetlitve smo pripravili predlog prenove osvetlitve po obstoječih standardih. S pomočjo računalniških orodij smo pripravili 3 D simulacije osvetlitve prenovljenih prostorov.

Slika 4: 3D priprava projekta – simulacija osvetlitve celotne etaže šole in simulacija strukture učilnice z merilno površino

 

Slika 5: 3D priprava projekta – simulacija osvetlitve učilnice in simulacija nivojev osvetlitve z barvno lestvico

Osvetlitev učilnic po sanaciji

Po sanaciji osvetlitve šolskih prostorov po vseh veljavnih standardih in priporočilih za tovrstne prostore so učilnice postale prijaznejše učnemu procesu. Zasijale so v povsem novi luči, poleg funkcionalnosti pa nove svetilke s sodobno tehnologijo LED zagotavljajo prihranke porabe energije za več kot 60 %. Uporabljene svetilke ne povzročajo motečega bleščanja in izpolnjujejo vse ostale zahteve za sodobno in ustrezno osvetlitev učilnic.

Slika 6: Videz osvetlitve po sanaciji

Sklep

S celostno sanacijo razsvetljave na objektu smo dosegli bistvene izboljšave starega stanja na vseh zahtevanih ravneh. Pri prenovi smo v največji možni meri skušali izpolniti izzive vseh segmentov kakovostne razsvetljave ter upoštevali najnovejša spoznanja in trende na področju osvetljevanja. S tem smo ustvarili atmosfero, ki bo ugodno vplivala na delovni učinek in prijetno počutje učencev in zaposlenih v prenovljenih prostorih.

 


Projekt smo izvajali v sodelovanju z:

100004080

ELEKTRO KEREC d.o.o.

Murska Sobota

http://www.elektrokerec.si/kontakt.html

Aleš Filipič

ales.filipic@elektronabava.si

Aleš Filipič je zaposlen v Elektronabavi kot višji prodajni specialist za področje razsvetljave.