Specialisti za elektrotehnični material

Elektromotorji – osnove za vsakogar

Elektronabava > Nasveti  > Inštalacije  > Elektromotorji – osnove za vsakogar
Elektromotorji

Elektromotorji – osnove za vsakogar

Skorajda v vsakem segmentu, bodisi privatnem ali profesionalnem, se slej ko prej srečamo z električnimi stroji. Za lažje servisiranje ali načrtovanje prihodnjih projektov vam predstavljamo osnovne lastnosti elektromotorjev.

Električne motorje lahko v splošnem delimo na več načinov. V osnovi jih lahko razdelimo na:

  • enosmerne motorje in
  • izmenične motorje.

Enosmerne motorje naprej delimo na enosmerne motorje z in brez ščetk, izmenične pa na asinhronske in sinhronske motorje, ki jih delimo na motorje s permanentnimi magneti, koračne motorje in reluktančne motorje. Najpogostejša je uporaba asihronskih motorjev, zato se bomo posvetili njim.

Asihronski motorji

Asinhronski motorji so rotirajoči električni stroji majhnih in srednjih moči. Njihova prednost so nizka cena, enostavna konstrukcija in zanesljivost med obratovanjem. V glavnem uporabljamo trifazne, za gospodinjske aparate pa so v uporabi tudi enofazni. Sestavljen je iz statorja, ki ima navitje na feromagnetnem jedru. Trifazne izvedbe imajo tri, med sabo ločena navitja, ki so med sabo premaknjena za 120° in vezana v zvezdo ali trikot. Nanje priključimo trifazni sistem izmenične napetosti. Napetosti poženejo skozi navitja trifazni magnetilni tok, ki ustvari vrtilno magnetno polje. Rotor, ki je kot stator tudi lameliran, ima navitje v utorih, priključeno preko drsnih obročev na zunanji vir ali pa je namesto navitja in obročev kar kratkostična kletka. Izumitelj trifaznega asinhronskega motorja je Nikola Tesla.

Asinhronski-motorji

Asinhroni motorji

Osnovni nazivni podatki

Pri iskanju ustreznega motorja za naše potrebe nam je v pomoč, če seveda ločimo glavne tehnične značilnosti motorja.

  • Moč motorja – meri se v kW. Nazivna moč se nanaša na trajno obratovanje pri frekvenci 50 Hz, temperaturi 40 °C in nadmorski višini do 1000 m.
  • Obrati – osnovna enačba za izračun vrednosti nazivnih obratov je:
Osnovni-nazivni-podatki

Enačba za izračun nazivnih obratov

Kot je razvidno iz spodnje tabele, vpliva na hitrost vrtenja število polovnih parov. V tabeli je prikazan pregled nazivnih vrednosti obratov v razmerju s številom polov.

Število polov  Asinhrono št. vrtljajev
2 2900
4 1400
6 900
8 700
  • Velikosti ohišja in dimenzije osi so definirana po IEC standardu.
Velikosti-ohišja

Dimenzije ohišja označene v skladu z IEC standardom

Oznake oblik elektromotorjev so definirane s kraticami po IEC 60034-7. Osnovne oblike so: IM B3, IM B5 in IM B14. Z drugimi besedami gre za motor na nogice ali s prirobnico.

Tabela-kratic

Tabela velikosti elektromotorjev

Oznake-elektromotorjev

Glavne vrste elektromotorjev

  • Učinkovitost – IEC 60034-30 standard določa energetske razrede IE (“International Efficiency”) enohitrostnih trifaznih indukcijskih elektromotorjev; 50 Hz ali 60 Hz, 2-4-6 polnih, nazivne napetosti do 1000 V, delovanje S1 ali S3 z delovnimi cikli >80 %. Stopnje učinkovitosti: IE1 standardna učinkovitost, IE2 visoka učinkovitost, IE3 premium učinkovitost: od 0,75kW do 375kW (obvezna pri uporabi motorjev brez frekvenčnika je od 1. 1. 2017).

Sestavni deli elektromotorja

Elektromotor ima številne sestavne dele, ki omogočajo njegovo delovanje.

Sestavni-deli-elektromotorja

Skica sestavnih delov elektromotorja

Zaključek

Ob iskanju ustreznega motorja za želeno aplikacijo moramo biti pozorni na kar nekaj faktorjev. Ni dovolj, da imamo samo podatek o moči in obratih,  tudi napačna velikost ohišja oziroma prirobnice nam v primeru servisne vgradnje oteži servis. Upamo, da vam bodo ti predstavljeni atributi elektromotorjev olajšali načrtovanje prihodnjih projektov.

Preveri v e-trgovini
Luka Erlah

luka.erlah@elektronabava.si

Luka Erlah je zaposlen v Elektronabavi kot produktni specialist za inštalacijsko opremo.