Specialisti za elektrotehnični material

Samooskrba z električno energijo se izplača

Elektronabava > Modri dom  > Samooskrba z električno energijo se izplača

Samooskrba z električno energijo se izplača

Trendu proizvodnje lastne električne energije, se lahko pridružite tudi vi, s premišljeno in modro odločitvijo po postavitvi lastne elektrarne. Na trgu so na voljo številne komponente za izkoriščanje alternativnih virov energije kot so: sonce, voda, veter itd. V zadnjem času so v porastu sončne elektrarne in samooskrba z izkoriščanjem energije sonca. Strošek postavitve lastne elektrarne ni več tako visok, s tem je samooskrba z električno energijo postala dostopna. Z lastno elektrarno boste postali neodvisni in veliko pripomogli k čistejšemu okolju.

Kaj sploh je samooskrba z električno energijo in komu je namenjena?

Samooskrba z električno energijo je proizvajanje lastne električne energije, v zadnjem času predvsem z mikro sončno elektrarno. Sončna elektrarna je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe. Z njo pokrivamo lastno porabo električne energije.

Namenjena je gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem.

Glede na potrebe oziroma porabo, se določi moč sončne elektrarne, vendar ne več kot 11kW. Elektro distributer vam bo ob postavitvi sončne elektrarne zagotovil dvosmerni števec, preko katerega se odčita prejem in poraba električne energije.

Net Metering princip

Net metering princip temelji na obračunu med prejeto in oddano električno energijo ob koncu leta. Mesečno plačujete le priključno moč in ostale prispevke. Višek energije, ki jo ustvarite z lastno elektrarno, oddate distributerju kot višek in je ne morete prodajati.

Pomembno je določiti elektrarno, ki bo zadostila porabi, ki jo imate skozi celo leto. V večini primerov se za sončno elektrarno odločijo tisti, ki si s toplotno črpalko ogrevajo stanovanjski objekt. Pri teh so mesečni stroški za električno energijo večji kot pri ostalih, ki ne uporabljajo toplotnih črpalk. Mikro sončno elektrarno pa priporočamo tudi vsem ostalim – tistim, ki bi želeli znižati stroške ali bi želeli zmanjšati svoj vpliv na okolje.

 

 

Vas zanima samooskrba z električno energijo ali bi želeli stroškovno oceno investicije? Kontaktirajte naše strokovnjake za zelene vire energije in pridobite dodatne informacije.

Elektronabava ekipa

info@elektronabava.si

Elektronabava je vodilna slovenska specializirana trgovska družba, ki že več kot 70 let z elektrotehničnimi materiali oskrbuje: elektromontažna podjetja, industrijo, elektrogospodarstvo, telekomunikacije, fizične osebe.