Specialisti za elektrotehnični material

12. april 2019 – 70. rojstni dan našega podjetja Elektronabava

Elektronabava > Novosti  > 12. april 2019 – 70. rojstni dan našega podjetja Elektronabava
70-let-prikazna-slika-2

12. april 2019 – 70. rojstni dan našega podjetja Elektronabava

70 let zgodbe Elektronabava

 

70 let se obdržijo le najboljši

Z vsakim letom smo zrelejši in mladostnejši. Z leti se ne staramo, temveč izboljšujemo in napredujemo proti cilju – biti in ostati vodilni ponudnik elektrotehničnega materiala in proizvodov na trgu. Svoje strokovne specializacije nismo spreminjali že sedemdeset let, svojo prepoznavnost na trgu pa že ves čas gradimo s hitro odzivnostjo ter s tehnično visoko usposobljenim strokovnim kadrom.

Danes smo sodobno in napredno podjetje, ki uporablja najsodobnejše rešitve za digitalizacijo sodobnega poslovanja tako uspešno, da nas je IBM uvrstil med svoje izbrance najboljših primerov dobre prakse spletne trgovine. Naš glavni cilj je predvsem dolgoročno zadovoljstvo kupcev, vsa naša prizadevanja pa so usmerjena v uresničitev vizije, da kupec čim hitreje in lažje pride do pravih in kakovostnih izdelkov ter storitev.

Poleg svoje sodobne vseprisotnosti na spletu smo od leta 1992 do 2013 leta ustanovili skupno devet poslovnih enot po vsej Sloveniji, v katerih, ravno tako kot v spletni trgovini, skrbimo za stalno razširjanje ponudbe. Številne izkušnje iz obdobja 70.-ih let našega poslovanja so nas do danes privedle do sodobne oblike podjetja, v kateri smo najbolj učinkoviti in ki je hkrati zagotovilo za dolgoročni razvoj družbe.

V sedemdesetih letih delovanja smo prehodili pot od družbenega, kasneje delniškega podjetja in vse do družbe z omejeno odgovornostjo v lasti multinacionalke Rexel S. A. Pariz, pod katere okriljem smo še danes. Podjetja združena v francoskem multinacionalnem podjetju Rexel S. A. nudimo kupcem v 38 državah storitve in opremo na treh glavnih področjih – industrija, komercialni in stanovanjski objekti. Pod okriljem tega uspešnega in močnega mednarodnega podjetja smo del najnovejših poslovnih, kadrovskih in strokovnih smernic, ki so tudi za Elektronabavo zagotovilo, da smo vedno korak pred konkurenco. Pot do tu je bila dolga in tlakovana tako s padci kot tudi uspehi, med katerimi so, kot kažejo naši današnji rezultati, prevladali uspehi!

 

Naša zgodba v številkah in dejstvih

1949 12. april – ustanovitev. Z odločbo vlade FLRJ iz nabavnega oddelka GEDES-a (Elektrogospodarstva Slovenije) postane “Elektronabava, podjetje za nabavo elektrogospodarstva SRS”. Število zaposlenih: 21

EN - staro skladisce

Slika 1: Prvi prostori skladišča podjetja Elektronabava v Črnučah

1951 Vključitev v zunanjetrgovinsko poslovanje prek “Dravskih sporazumov”, ko smo v imenu GEDES-a uvažala elektro-opremo in elektromaterial v zameno za izvoženo električno energijo v Avstrijo.

1952 Po splošni preobrazbi gospodarstva in osamosvojitvi podjetij po ukinitvi generalnih direkcij je marca Elektronabava pridobila uvozno-izvozno registracijo za poslovanje z elektrotehničnim in drugim materialom. Vsa leta od ustanovitve je družba poslovala kot p. o. (družba s popolno odgovornostjo). Število zaposlenih: 25

1955  Elektronabava je registrirana kot samostojno podjetje, podjetje za uvoz elektro-opreme in elektro-materiala.

1962 Selitev v nove poslovne prostore na takrat Titovi cesti 1 (danes Slovenska cesta) v Ljubljani. Število zaposlenih: 118

1973 Selitev v nove poslovne prostore na takrat Titovi cesti 1 (danes Slovenska cesta) v Ljubljani. Število zaposlenih: 118

EN - slovenska-cesta---CB

Slika 2: Prostori podjetja Elektronabava na Slovenski cesti v Ljubljani

 

EN -logo - sedemdeseta

Slika 3: Znak in logotip podjetja Elektronabava iz sedemdesetih let

 

 1990 Odkup starih prostorov tovarne Energoinvest in preureditev za potrebe svojega skladišča na Cesti 24. junija.

EN -Crnuce---CB

Slika 4: Novi prostori skladišč Elektronabave na Cesti 24. junija

 

EN logo - devetdeseta

Slika 5: Znak in logotip podjetja Elektronabava iz osemdesetih in devetdesetih let

 

1992 Ustanovitev prve poslovne enote – PE Ljubljana. Število zaposlenih: 202

1993 V sklop preureditve starih prostorov Energoinvesta sodi tudi otvoritev prve maloprodajne trgovine v Črnučah, oktobra 1993.

1995 Elektronabava postane delniška družba v večinski lasti notranjih lastnikov s sedežem na Slovenski cesti 58 v centru Ljubljane.

 

EN - logo - dd

Slika 6: Logotip podjetja Elektronabava – delniške družbe

 

1997  Pridobitev certifikata ISO 9002.

1998 Pridobitev certifikata ISO 9002. Število zaposlenih: 140

1999 Selitev v nove poslovne prostore v Črnučah, Cesta 24. junija 3.

2000 V juniju stečejo aktivnosti za odprodajo delnic družbe francoski multinacionalki Rexel S. A. Pariz, ki je v postopku javne ponudbe postala 100 % lastnik.

 

EN-doo_logo

Slika 7: Logotip podjetja Elektronabava – družbe z omejeno odgovornostjo

 

2001 Aprila se delniška družba preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo v 100 % lasti grupacije Rexel S. A. Paris. Od takrat posluje skladno z usmeritvami lastnika.

Od 2001 do 2013 Ustanovitev poslovnih enot Maribor, Koper, Murska Sobota, Novo mesto, Celje, Velenje, Kranj in Ajdovščina.

2008 Posodobitev logotipa in celosten grafične podobe podjetja Elektronabava.

 

elektronabava_logo_jan08_RGB

Slika 8: Posodobljeni znak in logotip podjetja Elektronabava

 

2015 Uvedba novega ERP sistema in digitaliziranega poslovanja.

2018 Uvedba spletne trgovine Elektronabave. Število zaposlenih: 130

 

Elektronabava 70 let - logo

Slika 9: Priložnostni znak in logotip podjetja Elektronabava ob sedemdeseti obletnici leta 2019

 

Naša vizija – naša prihodnost

Temeljna vizija našega podjetja je krepitev vodilne vloge specializiranega ponudnika izdelkov in storitev s področja elektrotehnike in distribucije električne energije z zagotavljanjem inovativnih in celovitih rešitev s ciljem biti prva izbira za naše kupce, zaposlene in dobavitelje.

Naši konkretni cilji za prihodnost

Trenutno imamo v ponudbi približno 100.000 artiklov, od tega jih je 15 000 na stalni zalogi, 26 000 pa je dostopnih za spletni nakup. V naše konkretne cilje za prihodnost sodijo, poleg stalnega povečevanja števila artiklov v naši ponudbi in izboljševanja njihove kakovosti, tudi mnogi drugi cilji. Eden izmed pomembnejših kratkoročnih ciljev za letošnje leto je vstop na hrvaški trg s spletno trgovino, nadaljnji razvoj digitalizacije poslovnih procesov, povečevanje hitrosti dobavljivosti naročil in konstantno izboljševanje zadovoljstva kupcev.

Naša družba in s tem tudi naše podjetje se ves čas spreminjata, sprememba je edina stalnica našega vsakdana, in sicer sprememba na bolje. Vsak dan, z vsakim korakom, za vas – naše kupce.

Vse najboljše za naših 70 skupnih let in hvala za vašo zvestobo. Gremo skupaj naprej v naslednjih 70, še boljših, še bolj uspešnih!

 

Vaša Ekipa – Elektronabava d. o. o.

Elektronabava ekipa

info@elektronabava.si

Elektronabava je vodilna slovenska specializirana trgovska družba, ki že več kot 70 let z elektrotehničnimi materiali oskrbuje: elektromontažna podjetja, industrijo, elektrogospodarstvo, telekomunikacije, fizične osebe.